Uke8 1 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

2620

Sider

8

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Del 1

Tre aspekter av en handling – Tre normative teorier

Anta: En person utfører en handling

Tre aspekter av handlingen:

Handlingen har visse konsekvenser

Eks: Veldedighet 🡪 Bra konsekvenser for menneske som mottar veldedighet.

Personen som utfører handlingen, har en viss hensikt

Eks: Veldedighet 🡪 Ønsker å hjelpe andre mennesker.

Personen som utfører handlingen, har en viss karakter

Eks: Veldedighet 🡪 Personen er generøs og givervillig.

Det finnes tre typer normative ideer:

Utilitarisme:

Fokuserer på handlingens konsekvenser. En handling er rett om den har best konsekvenser for alle som påvirkes av handlingen.

Deontologi:

Fokuserer ofte på hensikten med handlingen. Særlig om handlinger er utført med hensikten å følge en moralsk regel. En handling er rett om den stemmer overens med moralsk regler, uansett om handlingen har best konsekvenser eller ikke.

Dydsetikk:

Setter søkelys på personens karakter. Særlig om personen er dydig. En handling er rett om en dydig

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...