Uke8 1 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

2620

Sider

8

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Del 1

Tre aspekter av en handling – Tre normative teorier

Anta: En person utfører en handling

Tre aspekter av handlingen:

Handlingen har visse konsekvenser

Eks: Veldedighet 🡪 Bra konsekvenser for menneske som mottar veldedighet.

Personen som utfører handlingen, har en viss hensikt

Eks: Veldedighet 🡪 Ønsker å hjelpe andre mennesker.

Personen som utfører handlingen, har en viss karakter

Eks: Veldedighet 🡪 Personen er generøs og givervillig.

Det finnes tre typer normative ideer:

Utilitarisme:

Fokuserer på handlingens konsekvenser. En handling er rett om den har best konsekvenser for alle som påvirkes av handlingen.

Deontologi:

Fokuserer ofte på hensikten med handlingen. Særlig om handlinger er utført med hensikten å følge en moralsk regel. En handling er rett om den stemmer overens med moralsk regler, uansett om handlingen har best konsekvenser eller ikke.

Dydsetikk:

Setter søkelys på personens karakter. Særlig om personen er dydig. En handling er rett om en dydig

...

Tilsvarende dokumenter

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....