Uke7 1 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

970

Sider

4

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Nytt tema i Exphil: «Gjøre» - etikk og Politisk filosofi

Etikk:

Hvilke handlinger som er moralsk rette. Hvilke handlinger som er moralsk gale

Politisk filosofi:

Hvordan man legitimerer at vi har en stat som krever forskjellige ting av oss.

To spørsmål i etikk

Er en handling rett eller galt?

Hvorfor er handlingen rett eller gal?

Normativ etikk:

Hvilke typer handlinger som er rette eller gale

Hva det som gjør handlinger rette eller gale. Hva det er som forklarer hvorfor handlinger er rette eller gale.

Tre teorier i normativ etikk: Utilitarisme. Deontologisk etikk. Dydsetikk

Utilitarisme:

Fokuserer på handlingens konsekvenser.

En handling er rett om den har best konsekvenser for alle som påvirkes av handlingen.

Deontologi:

Fokuserer ofte på hensikten med handlingen.

Særlig: om handlinger er utført med hensikten å følge en moralsk regel

En handling er rett om den stemmer overens med moralsk regler – uansett om handlinger har best konsekvenser.

Dydsetikk:

Setter søkely

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...