Uke7 1 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

970

Sider

4

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Nytt tema i Exphil: «Gjøre» - etikk og Politisk filosofi

Etikk:

Hvilke handlinger som er moralsk rette. Hvilke handlinger som er moralsk gale

Politisk filosofi:

Hvordan man legitimerer at vi har en stat som krever forskjellige ting av oss.

To spørsmål i etikk

Er en handling rett eller galt?

Hvorfor er handlingen rett eller gal?

Normativ etikk:

Hvilke typer handlinger som er rette eller gale

Hva det som gjør handlinger rette eller gale. Hva det er som forklarer hvorfor handlinger er rette eller gale.

Tre teorier i normativ etikk: Utilitarisme. Deontologisk etikk. Dydsetikk

Utilitarisme:

Fokuserer på handlingens konsekvenser.

En handling er rett om den har best konsekvenser for alle som påvirkes av handlingen.

Deontologi:

Fokuserer ofte på hensikten med handlingen.

Særlig: om handlinger er utført med hensikten å følge en moralsk regel

En handling er rett om den stemmer overens med moralsk regler – uansett om handlinger har best konsekvenser.

Dydsetikk:

Setter søkely

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wikforss argumenterer for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. Det vil blant annet påvirke valgene vi tar. Wikforss sin argumenta...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 175-176) Notater: Hun nevner Hegel og beskriver det Hegel mente om at «bevisstheten som fundamentalt fiendtlig innstilt til enhver annen bevissthet; s...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....