Uke 6.2 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1483

Sider

5

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Biologisk og sosialt kjønn, og den sosiale konstruksjonen av virkeligheten

Hva er sosial konstruksjon?

Kan kjønn være sosialt konstruert?

Finnes det både sosiale og biologiske kjønn?

Sosial konstruksjon – Hva er det?

Hvis noe er sosialt konstruert:

Er det ikke virkelig?

Eksisterer det ikke egentlig?

Har det ingen effekt på verden?

Eks på sosialt konstruert:

Stater

Nasjoner

En større gruppe mennesker

Grenser

Penger

Lover og regler:

Hva er felles?

Alle eksisterer på grunn av menneskelige interaksjoner og avtaler

Sosialt konstruert definisjon:

Når noe eksisterer på grunn av sosiale relasjoner

Ander ting som hevdes er sosialt konstruert:

Kjønn

Rase

Etnisitet

Psykisk sykdom

Seksuell legning

Spørsmål:

Hva spiller inn i vår forståelse av disse begrepene:

Biologi? Sosiale faktorer? Språk? Kulturelle rammer?

Noen kontroversielle påstander om sosial konstruksjon:

Mange blir provosert om man sier kjønn er sosialt konstruert

Sally Haslanger

Kritisk realisme

Ra

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...