Uke 6.2 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1483

Sider

5

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Biologisk og sosialt kjønn, og den sosiale konstruksjonen av virkeligheten

Hva er sosial konstruksjon?

Kan kjønn være sosialt konstruert?

Finnes det både sosiale og biologiske kjønn?

Sosial konstruksjon – Hva er det?

Hvis noe er sosialt konstruert:

Er det ikke virkelig?

Eksisterer det ikke egentlig?

Har det ingen effekt på verden?

Eks på sosialt konstruert:

Stater

Nasjoner

En større gruppe mennesker

Grenser

Penger

Lover og regler:

Hva er felles?

Alle eksisterer på grunn av menneskelige interaksjoner og avtaler

Sosialt konstruert definisjon:

Når noe eksisterer på grunn av sosiale relasjoner

Ander ting som hevdes er sosialt konstruert:

Kjønn

Rase

Etnisitet

Psykisk sykdom

Seksuell legning

Spørsmål:

Hva spiller inn i vår forståelse av disse begrepene:

Biologi? Sosiale faktorer? Språk? Kulturelle rammer?

Noen kontroversielle påstander om sosial konstruksjon:

Mange blir provosert om man sier kjønn er sosialt konstruert

Sally Haslanger

Kritisk realisme

Ra

...

Tilsvarende dokumenter

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....