Uke4 1 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

599

Sider

2

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Platon:

Platonsk dialog

Hele hans forfatterskap er dialoger.

Disse involverer ofte Sokrates.

Ofte dukker det opp en tanke om en dyd, som Sokrates ofte spør hva er.

Platonsk syn på vitenskap

Når vi tenker, diskuterer vi med oss selv.

Forklar alt på enkles mulige måte, så alle kan forstå. Men også gi svar, som får dem til å svare på spørsmålene til å tenke kritisk.

Hva er X-spørsmålet?

Mange mener at dette er spm: Hva er dyd? en definisjon av dyd.

Det er viktig bare fordi: Få et svar som gi alt det som er innholdet i X’en. Hvis en definisjon kan gi fullstendig innholdet, så er den god nok. Mer som en teori.

Er «Hva er X»- Spørsmålet et rimelig spørsmål å stille?

Skille mellom to ting:

Hvis Sokrates med dette spm mener å spørre om noen kan hele teorien om dyd. Da er ikke dette et rimelig spm å stille en vanlig person.

Men Sokrates gjør dette fordi mennene tror at de vet hva dyd er, mens Sokrates prøver bare finne ut hva de mener dyd er.

Antagelig de eneste som vet svaret på

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...