Uke2 2 forelesning exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

398

Sider

2

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Kunnskapsresistens

Hva handler denne forelesningen om?

Denne forelesningen vil diskutere fenomenet kunnskapsresistens, slik det legges ut av Åsa Wikforss i læreboka vår.

Definisjonen på kunnskapsresistens:

Det ordet som kom først i bruk rundt slike fenomen, var fakta resistens. Dette betegner evne til å motsette seg, evne til å ikke å ta inn over seg, fakta eller informasjon man mottar eller får.

Kan knytte Galileos observasjoner til kunnskapsresistens

Det er her funn til å munnes den katolske kirkas motstand mot Galileos observasjoner og mot det nye heliosentriske verdensbildet.

Faktaresistens:

Denne termen kom i bruk da nyinnsatt president Donald Trump hevdet at det aldri hadde vært så mange tilskuere på en innsettelses-seremoni. Men det var langt flere til stede da Obama ble innsatt, noe bildene helt klart viste. Da sa noen at det fantes alternative fakta.

Hva er et faktum? Wikforss sier fakta er sannhetsskapere, dvs det som gjør påstander sanne. La oss i all enke

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...