Uke2 2 forelesning exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

398

Sider

2

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Kunnskapsresistens

Hva handler denne forelesningen om?

Denne forelesningen vil diskutere fenomenet kunnskapsresistens, slik det legges ut av Åsa Wikforss i læreboka vår.

Definisjonen på kunnskapsresistens:

Det ordet som kom først i bruk rundt slike fenomen, var fakta resistens. Dette betegner evne til å motsette seg, evne til å ikke å ta inn over seg, fakta eller informasjon man mottar eller får.

Kan knytte Galileos observasjoner til kunnskapsresistens

Det er her funn til å munnes den katolske kirkas motstand mot Galileos observasjoner og mot det nye heliosentriske verdensbildet.

Faktaresistens:

Denne termen kom i bruk da nyinnsatt president Donald Trump hevdet at det aldri hadde vært så mange tilskuere på en innsettelses-seremoni. Men det var langt flere til stede da Obama ble innsatt, noe bildene helt klart viste. Da sa noen at det fantes alternative fakta.

Hva er et faktum? Wikforss sier fakta er sannhetsskapere, dvs det som gjør påstander sanne. La oss i all enke

...

Tilsvarende dokumenter

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....