Uke 2.1 forelesning exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1569

Sider

6

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Hvordan skiller vi vitenskap fra pseudovitenskap?

Hvorfor er skillet mellom vitenskap og pseudovitenskap viktig?

Pseudovitenskap: Betyr falsk vitenskap.

Hvordan skille hva som er falsk vitenskap fra det motsatte?

Kriterium som kan skille vitenskap fra pseudovitenskap:

Demarkasjonskriterium = Avgrensingskriterium.

Det som avgrenser vitenskapen fra det uvitenskapelige

Hvorfor er det viktig å ha et slikt kriterium?

Vitenskap muliggjør det moderne samfunnet

Noen felt som ses på som pseudovitenskap:

Astrologi

Kreasjonisten

Akupunktur

Psykoanalyse

Farer ved å kalle noe for pseudovitenskap:

Kan brukes som maktmisbruk:

Eks:

Kopernikus og det heliosentriske verdensbildet. Kritikere så på hans kunnskap som pseudovitenskap.

Galileo ble dømt til fengsel på grunn av hans vitenskap

Lysenkoisme:

Kampanje mot genetikk og genetikere, de gikk inn for at lærerne om gener og naturlig seleksjon er feil. Mente at alt kunne arves biologisk. Hvis man ble god til å spille piano, kom barn

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wikforss argumenterer for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. Det vil blant annet påvirke valgene vi tar. Wikforss sin argumenta...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 175-176) Notater: Hun nevner Hegel og beskriver det Hegel mente om at «bevisstheten som fundamentalt fiendtlig innstilt til enhver annen bevissthet; s...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...