Uke 1.1 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1915

Sider

7

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Introduksjon til faget:

Hvorfor Exphil03?:

Viktig for å forstå dybdegående kunnskap på flere områder

Perspektiv på hva kunnskap er

Utvikle kritisk tenkning

Akademiske ferdigheter, eks god kildebruk

Sette alt inn i en historisk kontekst

Etikk, hva som ligger til grunn for hva som er rett og galt

Pensum:

Vite: Hva er kunnskap og hvordan få kunnskap

Epistemologi

Være: Hva finnes, og hva kan vi vite om disse tingene

Metafysikk

Gjøre: Hvordan skal vi handle, hva er godt og riktig, hva har verdi.

Etikk 🡪 Læren om moral

Læreboka

Hvert kapittel:

Innledning

Primærtekster = originaltekster

Tenk selv!

Hvorfor tenke selv? Hva er bra med det? Og hva går det egentlig ut på?

Introduksjon:

Hvorfor tenke selv?

I noen situasjoner er man nødt til å tenke selv, fordi det ikke er noen annen utvei:

Uenighet: Mange mener mye, og man blir nødt til å tenke selv for å finne ut hvor man vil stå.

Hvilken informasjon kan man stole på?

Kompleksitet: Noen spørsmål er av den type at

...

Tilsvarende dokumenter

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....