Uke 10.1 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

938

Sider

2

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Exphil-handoutHvem skal telle? Dyr- og miljøetikk

Innledende om natursyn:Naturen ble i førmoderne tid oppfattet som allmektig og allestedsnærværende (jfr. panpsykisme, panvitalisme), som et sett av krefter av både åndelig og fysisk art som menneskene i deres gjøren og væren var integrert del av, men samtidig prisgitt og avhengige av for sin egen overlevelse. I nyere tid har menneskene utviklet metoder og teknologier for å kunne utnytte naturen, forstått som reservoar av ressurser, på stadig mer effektivt vis, ledet an av en vitenskapelig betraktningsmåte (Bacon, Descartes; det mekanistiske verdensbildet) der naturen «avfortrylles» (Max Weber) og åndelige/sjelelige/mentale evner forbeholdes mennesket alene, også vis-a-vis dyr. Utnyttelsen av naturen anses som moralsk uproblematisk fordi mennesket har ansett seg som den overlegne art, som enestående og med overlegne evner, især intellektuelt, og således med rett til å bruke ikke-menneskelige arter og livsformer som midler for å møte me

...

Tilsvarende dokumenter

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....