Uke 10.1 forelesning Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

EXPHIL

Type

Forelesning

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

938

Sider

2

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Exphil-handoutHvem skal telle? Dyr- og miljøetikk

Innledende om natursyn:Naturen ble i førmoderne tid oppfattet som allmektig og allestedsnærværende (jfr. panpsykisme, panvitalisme), som et sett av krefter av både åndelig og fysisk art som menneskene i deres gjøren og væren var integrert del av, men samtidig prisgitt og avhengige av for sin egen overlevelse. I nyere tid har menneskene utviklet metoder og teknologier for å kunne utnytte naturen, forstått som reservoar av ressurser, på stadig mer effektivt vis, ledet an av en vitenskapelig betraktningsmåte (Bacon, Descartes; det mekanistiske verdensbildet) der naturen «avfortrylles» (Max Weber) og åndelige/sjelelige/mentale evner forbeholdes mennesket alene, også vis-a-vis dyr. Utnyttelsen av naturen anses som moralsk uproblematisk fordi mennesket har ansett seg som den overlegne art, som enestående og med overlegne evner, især intellektuelt, og således med rett til å bruke ikke-menneskelige arter og livsformer som midler for å møte me

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...