Exphil Oppgave 1 Aland

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Med medlemskap får du tilgang til alle dokumenter og du kan laste ned så mange du vil.

Emne

Exphil

Type

Oblig

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

2

Ord

513

Sider

2

Opplastet

2. oktober 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet.

425 ord

Hva er det Wikforss mener?

Åsa Wikforss argumenterer for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. Det vil blant annet påvirke valgene vi tar. Wikforss sin argumentasjon vil bli presentert gjennom denne teksten.

Som sagt, mener Wikforss at kunnskapsresistens, også kjent som kunnskapsmotstand er farlig. Kunnskapsresistent er når man ikke velger å bruke tilgjengelig kunnskap. Pseudovitenskap og konspirasjonsteorier er et godt eksempel på det. Så hvorfor mener Wikforss at det er farlig? Kan vi ikke altså tro det vi vil? Svaret på det er ikke så lett, fordi ellers ville vi ikke levd lenge. Selv om mennesker i dagens samfunn er mer kunnskapsrike enn de tidligere generasjonene, så er kunnskapsresistens fortsatt et problem. Grunnet, som Wikforss nevner «Vi er ikke blitt faktaresistente, vi er blitt kunnskapsrike»(Wikforss, 2017:80). Men dessverre, blir ikk

...

Tilsvarende dokumenter

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi ...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...