Oblig 1 Exphil

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

Exphil

Type

Oblig

Karakter

Ingen karakter

Nedlastinger

0

Ord

1884

Sider

6

Opplastet

19. september 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Empirisme og induktiv vitenskap

I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap. Her vil jeg forklare hva empirisme er og se det opp mot induktiv metode. Til slutt vil jeg koble alt sammen ved hjelp av David Hume og hans syn på induksjon. Da vil jeg også diskutere mer inngående empirisme, induktiv metode og problemer ved begge.

Induksjon

Induktiv logikk eller induksjon er begrepet på en form for logisk tenking som ofte blir brukt innledningsvis i eksperimenter og i matematikk. Den blir ofte sett på som den mindre nøyaktige broren til deduktiv logikk. Det vil si når man har gyldige resonnementer og en konklusjon som vi med sikkerhet vet følger fra premissene. Jeg skal nå se nærmere på om det faktisk er mindre nøyaktig og gå grundig gjennom hva induktiv l

...

Tilsvarende dokumenter

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...