Exphil eksamen

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

EXPHIL

Type

Eksamen

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1282

Sider

4

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Oppgave 1 Sokrates/Platon:

Både a)-og b)-spørsmålet må besvares.

a. I dialogen Menon stiller Menon følgende spørsmål: «Og på hvilken måte, Sokrates, skal du undersøke det som du overhodet ikke vet hva er?» (80d). Formuler problemet Menon peker på med dette spørsmålet, og forklar hvorfor han mener at det er et problem. Redegjør så for måten Sokrates forsøker å løse problemet på og vurder om han klarer det.

b. I Faidon sier Sokrates: «Vi må altså ha en forhåndsviten om det like fra før den tid da vi første gang så de like tingene og tenkte på at alle disse ting strebet etter å være som det like» (75a). Hva slags ting er «det like» ifølge Sokrates, og hvordan er de forskjellig fra «disse ting som strebet etter å være det samme»? Ser du noen sammenheng mellom konklusjonene Sokrates kommer fram til i disse to dialoger?

a)

Det Menon mener med dette spørsmålet, er at det ikke skal være mulig å finne svaret på noe, hvis man ikke har noe kunnskap om noe fra før. Altså for å vite når det

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wikforss argumenterer for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. Det vil blant annet påvirke valgene vi tar. Wikforss sin argumenta...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden det brukes annerledes Redegjøre for begrepet dyd Mens lykke ifølge Aristoteles = liv hvor vi stør mulig grad realiserer vår fornuftsevne Lykke er ik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv metode. Her kommer jeg til å gå inn på oppbygging, hva det brukes til og dens nødvendighet. Det andre er empirisme og det empiriske synet på vitenskap....

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 175-176) Notater: Hun nevner Hegel og beskriver det Hegel mente om at «bevisstheten som fundamentalt fiendtlig innstilt til enhver annen bevissthet; s...

Tenk Selv Exphil Notater

Exphil - 3. september 2022

Tenk Selv Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner. Hva... kan vi vite? Og hvordan vet vi dette? Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det? Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være? Del 1 – Å tenke selv -Hvem men...