Tenk Selv Exphil Notater

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Medlemskap gir deg full tilgang til en omfattende samling av dokumenter.

Emne

Exphil

Type

Notater

Karakter

Ingen karakter

Nedlastinger

1

Ord

875

Sider

4

Opplastet

3. september 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Det anbefales sterkt å kun bruke dokumentene som en supplementær kilde til hjelp. Det er viktig å huske at den virkelige læringen kommer fra å gjøre oppgavene selv, og at kopiering kan føre til alvorlige konsekvenser i form av plagiat. Derfor bør man alltid sørge for å forstå og anvende kunnskapen på egen hånd, i stedet for å avhenge utelukkende av dokumentene.

Utdrag

Tenk Selv

Ex-Phil er en invitasjon til å lære og tenke om grunnleggende spørsmål for våre samfunn og våre kunnskapstradisjoner.

Hva kan vi vite? Og hvordan vet vi dette?

Hva finnes? Og hvordan skal vi forstå det?

Hva bør vi gjøre? Og hvem bør vi være?

Del 1 – Å tenke selv

-Hvem mener vi når vi sier tenk selv?

-Vi kan ikke unngå å tenke selv

-Selv når vi ser til autoriteter, har vi en underliggende tanke om hvorfor noen har autoritet.

-Men vi kan ta ansvar for hvordan vi tenker

-Hvem velger vi å stole på?

-Hvordan tenker vi at spørsmål om hva vi bør gjøre best besvarer?

-Kritisk tenking er en ferdighet som lar oss delta aktivt i produksjon og vurdering av kunnskap

-Kant mente at utfordringen ligger i at vi ofte tar disse valgene ubevisst. Kant argumenterer for at å tenke selv ikke bare er nødvendig, men at det også er en ferdighet vi har plikt i å utvikle.

-Descartes mener at vi har all grunn til å være skeptisk til være tanke og sanseevner. Når vi reflekte

...

Tilsvarende dokumenter

Exphil Oppgave 1 Aland

Exphil - 2. oktober 2022

2. Redegjør for Wikforss’ argumentasjon for at kunnskapsresistens er et problem i det moderne samfunnet. 425 ord Hva er det Wikforss mener? Åsa Wik...

Oblig 1 Exphil

Exphil - 19. september 2022

Empirisme og induktiv vitenskap I denne oppgaven skal jeg ta for meg 3 temaer og se på sammenhenger mellom dem. Det første er induksjon og induktiv m...

Oblig exphil Simone de Beauvoir

Exphil - 2. oktober 2022

Oppgave: Gi et analytisk sammendrag av Simone de Beauvoirs redegjørelse av kategorien «den andre» slik hun presenterer den i (de Beauvoir 2015: 1...

Argumenterende tekst Oblig 2

Exphil - 1. februar 2023

Menon og slavegutten Argumenterende... tekst, 2. Obligatoriske oppgave. 51. Drøft om eksempelet med slavegutten og læring i Menon viser det Sokrat...

Hva er lykke for Aristoteles Exphil

Exphil - 21. august 2022

Hvordan strukturere en argumenterende oppgave i exphil Redegjøre for Aristoteles lykke: Definer hva han legger i lykke Hva menes med lykke, siden d...

Exphil sammendrag Immanuel Kant

Exphil - 24. januar 2023

­­Immanuel Kant Epistemologi: Hva er kunnskap, hva er objektiv sannhet? Kant mente at sikker viten var en sikker viten er en blanding av både fo...