Redegjørelse av eukaryote celler Biologi 1

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

Biologi

Type

Redegjørelse

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

3089

Sider

8

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Biologi 1: Oppgave om eukaryote celler

Pensum: BIOS 1. Kapittel 4: Celler. Kapittel 5: Transport gjennom cellemembranen.Cappelen Damm AS (2012).

Navn

(2015)

Oppgave:Gjør greie for oppbygning av eukaryote celler og forklar hvilke funksjoner deler i cellene har. Forklar også hvordan transport gjennom cellemembranen foregår ved å bruke kunnskaper om passive og aktive transportmekanismer.

Eukaryote celler

Eukaryote celler er delt inn i underkategoriene dyreceller og planteceller. Disse har flere likhetstrekk og forskjeller når det kommer til organeller. Tabellen nedenfor viser disse.

Organell

Dyrecelle

Plantecelle

Cellekjerne

X

X

Cellemembran

X

X

Cellevegg

-

X

Cytoplasma med cytosol

X

X

Cytoskjelett

X

X

Endomembransystem

X

X

ER

X

X

Golgiapparat

X

X

Kloroplaster

-

X

Lysosomer

X

/

Mitokondrier

X

X

Peroksisomer

X

X

Ribosomer

X

X

Vakuole

-

X

Dyreceller har altså ikke cellevegg, kloroplaster og vakuole, som planteceller har

...

Tilsvarende dokumenter

Sammendrag kapittel 8 hormonsystem og nervesystem hos mennesket Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

8.1 Vev, organer og organsystemer Vev: består av celler med samme oppgave. Kroppen består av 4 hovedtyper av vev: Vevstype Finnes i Hovedoppgaver Epitelvev/overflatevev... består av epitelceller/overflateceller... som ligger sammen som brostein og danner et tynt lag av epitelvev. innsiden av b...

Organsystemer hos dyr oppgaver kapittel 11 Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

11.4 Utskilling – ekskresjon og osmoseregulering 11.4.1 a) Hva mener vi med ekskresjonsprodukter? Ekskresjonsprodukter er nitrogenholdige avfallsstoffer som dannes ved nedbrytning av proteiner. b) Hva er hensikten med ekskresjon? Hensikten med ekskresjon er å fjerne nitrogenholdige avfallsstoffer ...

Transport gjennom en selektivt permeabel membran rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

TRANSPORT GJENNOM EN SELEKTIVT PERMEABEL MEMBRAN HENSIKTHensikten med dette forsøket var å undersøke hvordan en selektivt permeabel membran fungerer ved hjelp av dialyseslanger med ulikt innhold i ulike løsninger. UTSTYR 2 begerglass á 600 ml 2 dialyseslanger á 15 cm 4 knytelengder hyssing Sal...

Oppgaver kapittel 2 taksonomi Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

2.1 Artsmangfoldet 2.1.1 a) Hva mener vi med biologisk mangfold? Biologisk mangfold er variasjonen av liv eller summen av gener, arter og økosystemer i et område. b) Hvilke tre nivåer av biologisk mangfold regner vi med? Forklar med dine egne ord hva disse tre nivåene betyr i praksis. Genetisk niv...

Sammendrag kapittel 1 naturen rundt oss Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

1.1 Biologi Biologi: læren om levende organismer, samspillet mellom dem og deres miljø. Kriterier for levende organismer: bygd opp av celler reproduserer seg selv ved hjelp av DNA vokser og utvikler seg tar til seg energi fra omgivelsene sanser omgivelsene og reagerer på forandringer ved dem ...

Sammendrag kapittel 3 tilpasning og atferd Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

3.1 Habitater og nisjer Habitat: det stedet hvor organismen er mest tilpasset til å leve. Eksempel: barskogen for blåbær, gran og dompap. Nisje: alle ressursene en organisme utnytter og de miljøfaktorene som påvirker individet. Eksempel: storfuglkyllinger spiser først insekter, før de går over til...

Disseksjon av sauehjerte rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

DISSEKSJON AV SAUEHJERTE HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å undersøke ulike organer, hovedsakelig hjertet, hos sau. UTSTYR Avispapir Strupehode Disseksjonsbakke Hjerte,... lunger, lever og strupehode av sau Pinsett Plasthansker Saks Skalpell Tykk... gummislange Vekt UTFØRELSE...

Hormonsystem og nervesystem hos mennesket oppgaver kapittel 8 Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

8.1 Vev, organer og organsystemer 8.1.1 Forklar ordene celle, vev, organ og organsystem. Gi eksempler. En celle er den strukturelle og funksjonelle enheten alle levende organismer er bygget opp av, og den minste biologiske enheten som kan opprettholde en selvstendig metabolisme. Et eksempel på en c...

Sammendrag kapittel 5 transport gjennom cellemembranen Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

5.1 Cellemembranen kontrollerer transport inn i og ut av celler Alle celler er omgitt av den cellemembran som beskytter innholdet i cella fra omgivelsene. Den er selektivt permeabel, som innebærer at den regulerer transport inn og ut av cella. Transporten gjennom cellemembranen gjør blant annet at ...

Sammendrag Kapittel 7 Transport, vekst og utvikling hos planter Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

7.1 Bygningstrekk De fleste planter har et skuddsystem over jorda og røtter under jorda. Plantenes bygning er tilpasset behovene og kan variere veldig. Skuddsystem Blomst Befruktning,... frøproduksjon og spredning av pollen og frø. Blad Fotosyntese. Stengel Ledningsvev... som transporterer...

Frøplanter rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

FRØPLANTER HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å undersøke bygningen hos ulike blomster, finne ut hvilke deler de besto av og hvilken betydning disse tilpasningene har. UTSTYR Blomst fra ildtopp Blomst fra St. Paulia Blomst fra tulipan IldtoppKalanchoe blossfeldiana Dekkglass Lysmikro...

Transport, vekst og utvikling hos planter oppgaver kapittel 7 Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

7.1 Bygningstrekk 7.1.1 a) Hvilke deler av planten utgjør skuddsystemet? Skuddsystemet på planten består av blomstene, bladene og stengelen. b) Hva er hovedoppgavene til de ulike delene av skuddsystemet? Hovedoppgavene til blomsten er befruktning, frøproduksjon og spredning. Bladene og stengelen h...

Vannopptak i moser rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

VANNOPPTAK I MOSER HENSIKTHensikten med dette forsøket var å observere og måle ulike typer mosers vannopptak, samt studere mosenes oppbygning i mikroskop. UTSTYR Dekkglass Dråpeteller Mikros... første som ble gjort var sanking av ulike typer mose. I hver sin brødpose ble det samlet mose fra sko...

Oppgaver kapittel 3 tilpasning og atferd Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

3.1 Habitater og nisjer 3.1.1 a) Forklar kort hva vi mener med habitat og nisje. Gi eksempler. Et habitat er det stedet hvor organismen er mest tilpasset til å leve. Eksempel: barskogen for blåbær, gran og dompap. En nisje er alle ressursene en organisme utnytter og de miljøfaktorene som påvirker i...

Disseksjon av sauenyre rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

DISSEKSJON AV SAUENYRE HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å undersøke hvordan nyrer hos sau er bygget opp. UTSTYR Disseksjonsbakke Nyre... fra sau Nål Pinsett Skalpell Tørkepapir UTFØRELSE... ble fettet rundt nyra fjernet. Deretter ble urinlederen, nyrearterien og nyrevenen forsøkt ...

Etylen påvirker veksten rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

ETYLEN PÅVIRKER VEKSTEN HENSIKTHensikten med dette forsøket var å undersøke hvordan etylengass fra epler påvirker veksten av karsefrø i lys og i mørke. UTSTYR 1 eple 4 plastbokser 4 plastkopper Blomsterjord Karsefrø Saks Vann U... første som ble gjort var klipping av de fire plastkoppene, ...

Formering hos planter oppgaver kapittel 6 Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

6.1 Utviklingen av plantelivet 6.1.2 Hvilke tilpasninger er spesielt viktige for planter som vokser på land? Tilpasninger som er spesielt viktige for planter som vokser på land er kutikula som hindrer fordampning, ledningsvev for transport av stoffer og frø som beskytter plantefosteret og gir det n...

Biologi 1 - Enzymer

Biologi - 23. oktober 2022

Enzymer Enzymer øker reaksjonshastigheten til en kjemisk reak. ved å senke aktiveringsenergien. De fungerer som biokjemiske katalysatorer. Aktiveringsenergien... er den mengden energi som må investeres for at en reak. skal skje. Det gjelder for både eksoterme og endoterme reak. Enzymer blir ikke...

Osmose i rødløk rapport Biolog Biolo diologi Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

OSMOSE I RØDLØK HENSIKTHensikten med dette forsøket var å se på osmose i levende celler fra rødløk. UTSTYR 2 dråpetellere Dekkglass Lysmikroskop Mettet... NaCl-løsning Objektglass Rødløk Skalpell Tørke... begynnelsen av forsøket ble en liten bit av ytterhinnen mellom to rødløkskjell flådd ...

Transport gjennom cellemembranen oppgaver kapittel 5 Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

5.1 Cellemembranen kontrollerer transport inn i og ut av celler 5.1.1 Hva er hovedoppgavene til cellemembranen? Hovedoppgavene til cellemembranen er å regulere import og transport hos en celle, samt å beskytte innholdet i cella fra omgivelsene. 5.1.2 Hva betyr begrepet selektivt permeabel? Begrepe...

Redegjørelse av bladet Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

ARBEIDSOPPGAVE: BLADET Oppgave 1 og 2 Ferdigpreparat 1 og 2: Spalteåpninger Oppgave 3.1 Det ble observert klorofyll hos lukkecellene, men ikke hos vanlige underhudceller. Oppgave 3.2 og 3.3 Lukkecellene funksjon er å regulere import og eksport hos spalteåpningene. Karbondioksid slippes u...

Å se på celler rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

Å SE PÅ CELLER HENSIKTHensikten med dette forsøket var å få et inntrykk av det store mangfoldet av eukaryote celletyper når det gjelder form, størrelse og struktur, samt studere hvordan cellene ser ut innenfor de ulike rikene. UTSTYR 2 pipetter 5 dekkglass 5 objektglass Bakegjær oppløst i vann...

Redegjørelse av stengelen Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

ARBEIDSOPPGAVE: STENGELEN Oppgave 1 og 2 Ferdigpreparat 1: Snitt av stengel hos solsikke Ferdigpreparat 2: Snitt av stengel hos mais Oppgave 3 og 4Solsikke er en tofrøbladet plante, mens mais er en enfrøbladet plante. Dette kan man observere ved å undersøke hvordan ledningsvevet i stenge...

Reaksjonstid rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

REAKSJONSTID HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å undersøke hvor lang tid det tar fra man mottar en stimulus til man gir en gitt respons på denne. UTSTYR Linjal Mobil... med stoppeklokke UTFØRELSEDisse... forsøkene ble utført i samarbeid med en annen elev.Reaksjonstid ved synsinntrykk: ...

Lungekapasitet og respirasjonsfrekvens rapport Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

LUNGEKAPASITET OG RESPIRASJONSFREKVENS HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å undersøke hvilken betydning kroppshøyde, alder og kjønn har for lungekapasiteten og respirasjonsfrekvensen. UTSTYR Datamaskin Linja... á 1 meter Spirometer med engangsmunnstykker UTFØRELSEDet... første som ble ...

Sammendrag av kapittel 2 Biologi

Biologi - 19. oktober 2022

Kapittel 2 – Taksonomi: mangfold satt i system Kompetansemål: Gi... eksempler på variasjon innenfor og mellom populasjoner av samme art, og forklare hva denne variasjonen har å si Forklare hvordan en art blir definert, og hvordan det biologiske mangfoldet blir organisert i taksonomiske systemer...

Ekskursjon myr rapport Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

MYREKSKURSJON HENSIKTHensikten... med ekskursjonen var å bruke ulike registreringsmetoder av vegetasjon, for å registrere det biologiske mangfoldet og plassere de ulike artene riktig i forhold til systematikk, samt å se hvilke tilpasninger enkelte arter klarer å gjennomføre, og registrere hvor lang...

Disseksjon av fisk rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

DISSEKSJON AV FISK HENSIKTHensikten med dette forsøket var å bli kjent med fiskens anatomi. UTSTYR Disseksjonsbakke Fisk,... sik Petriskål Saks Skalpell Vann UTFØRELSEFør... ble de ytre kroppsdelene og finnene hos fisken navnsatt, før gjellelokket ble løftet opp for å telle antall gjellebue...

Oppgaver kapittel 1 naturen rundt oss Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

1.1 Biologi 1.1.1 Hva betyr ordet biologi? Ordet biologi betyr læren om livet, altså om levende organismer, samspillet mellom dem og deres miljø. 1.1.2 Hva kjennetegner alle organismer? Det som kjennetegner alle levende organismer er at de er bygd opp av celler, reproduserer seg selv ved hjelp av ...

Sammendrag kapittel 6 formering hos planter Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

6.1 Utviklingen av plantelivet De første organismene oppstod trolig i vann eller på havstrender for over 3,8 milliarder år siden. De var encellede i over 2 milliarder år, da flercellede organismer ikke utviklet seg før 600 millioner år siden i vann. Overgangen fra vann til land fant trolig sted fo...

Karsporeplanter rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

KARSPOREPLANTER HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å undersøke og observere bregneplanteen sisselrot i mikroskop. UTSTYR Blyant... og papir Bregnen sisselrot Dekkglass Dråpeteller Lysmikroskop O... første som ble gjort var å lage en tegning av generasjonsvekslingen hos sisselrot og h...

Sammendrag kapittel 4 celler Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

4.1 Eukaryote og prokaryote organismer Cellen regnes som den minste byggesteinen for alt levende. Atomet regnes som den minste byggesteinen for alt levende og ikke-levende. Atomer kan danne molekyler, ioner og organeller. Atomer og molekyler måles i nanometer: 1 nm = 10-9 m. Prokaryote celler: d...

Urinprøver rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

URINPRØVER HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å undersøke (falske) urinprøver og sette en diagnose på pasientene ut ifra resultatene. UTSTYR Blod... fra elg Test: blod, glukose og protein Eggehvite Glukosepulver Gul... og oransje konditorfarge UTFØRELSEUrinprøve... 1: vann og mye gul...

BAKTERIER I SKOLEMILJØET biologi

Biologi - 21. august 2022

BAKTERIER I SKOLEMILJØET HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å undersøke bakterievekst på ulike overflater på skolen. UTSTYR 8 agarskåler 4 q-tips Antibac Sprittusj Såpe Teiprull Vann ... bakterieoverflatene skulle oppsøkes, ble det skrevet gruppenavn og bakterieinnhold på agarskåle...

Sammendrag kapittel 2 taksonomi Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

2.1 Artsmangfoldet Biologisk mangfold: variasjonen av liv eller summen av gener, arter og økosystemer i et område. Det har tre nivåer: genetisk nivå: den variasjonen som finnes innenfor hver art artsnivå: den variasjonen som finnes av ulike arter økosystemnivå: det totale biologiske mangfoldet i...

Lysmikroskopet og tøffeldyr rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

LYSMIKROSKOPET OG TØFFELDYR HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å lære å bruke et lysmikroskop, samt å studere tøffeldyr – en representant fra protistriket. UTSTYR Dekkglass Dråpeteller Jod... fra tøffeldyrkultur Store glassformer Vann fra dam Tørt gress UTFØRELSEDet første vi gjorde...

Sammendrag kapittel 11 organsystemer hos dyr Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

11.1 Dyr i protistriket og dyreriket Utviklingen: 3,5... milliarder år siden: prokaryote organismer oppstod i havet. 3 milliarder år siden: organismer med fotosyntese oppstod i havet. 2,5 milliarder år siden: flercellede dyr oppstod i havet da encellede organismer dannet kolonier. Ettersom de b...