Oppgaver kapittel 2 taksonomi Biologi 1

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Medlemskap gir deg full tilgang til en omfattende samling av dokumenter.

Emne

Biologi

Type

Oppgaver

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

951

Sider

3

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Det anbefales sterkt å kun bruke dokumentene som en supplementær kilde til hjelp. Det er viktig å huske at den virkelige læringen kommer fra å gjøre oppgavene selv, og at kopiering kan føre til alvorlige konsekvenser i form av plagiat. Derfor bør man alltid sørge for å forstå og anvende kunnskapen på egen hånd, i stedet for å avhenge utelukkende av dokumentene.

Utdrag

2.1 Artsmangfoldet

2.1.1 a) Hva mener vi med biologisk mangfold? Biologisk mangfold er variasjonen av liv eller summen av gener, arter og økosystemer i et område.

b) Hvilke tre nivåer av biologisk mangfold regner vi med? Forklar med dine egne ord hva disse tre nivåene betyr i praksis. Genetisk nivå (variasjonen innenfor hver art), artsnivå (variasjonen av ulike arter) og økosystemnivå (det totale biologiske mangfoldet innen et gitt økosystem)

2.1.2 Hvordan vil du forklare at det er klassifisert 1,8 millioner arter, mens det kanskje finnes 10-15 millioner arter? Årsaken til dette er at vi mennesker ikke har oppdaget alle artene på jorda (spesielt i havet og regnskogen), men hvert år finner vi 15 000 nye arter som vi kan definere. Antall arter og definisjonen av arter endrer seg dermed kontinuerlig.

2.1.3 Hvor stort artsmangfold regner vi med at det er i Norge? Rapporten «Artsmangfoldet i Norge - en kunnskapsoversikt anno 2011» fra Artsdatabanken konkluderte i 2011 at det var registr

...

Tilsvarende dokumenter

Redegjørelse av stengelen Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

ARBEIDSOPPGAVE: STENGELEN Oppgave 1 og 2 Ferdigpreparat 1: Snitt av stengel hos solsikke Ferdigpreparat 2: Snitt av stengel hos mais Oppga...

Frøplanter rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

FRØPLANTER HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å undersøke bygningen hos ulike blomster, finne ut hvilke deler de besto av og hvilken betydnin...

Sammendrag kapittel 8 hormonsystem og nervesystem hos mennesket Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

8.1 Vev, organer og organsystemer Vev: består av celler med samme oppgave. Kroppen består av 4 hovedtyper av vev: Vevstype Finnes i Hovedoppgaver ...

Sammendrag kapittel 1 naturen rundt oss Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

1.1 Biologi Biologi: læren om levende organismer, samspillet mellom dem og deres miljø. Kriterier for levende organismer: bygd opp av celler repro...

Disseksjon av sauenyre rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

DISSEKSJON AV SAUENYRE HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å undersøke hvordan nyrer hos sau er bygget opp. UTSTYR Disseksjonsbakke Nyre......

Sammendrag kapittel 2 taksonomi Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

2.1 Artsmangfoldet Biologisk mangfold: variasjonen av liv eller summen av gener, arter og økosystemer i et område. Det har tre nivåer: genetisk nivå...

Organsystemer hos dyr oppgaver kapittel 11 Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

11.4 Utskilling – ekskresjon og osmoseregulering 11.4.1 a) Hva mener vi med ekskresjonsprodukter? Ekskresjonsprodukter er nitrogenholdige avfallsstof...

Transport gjennom en selektivt permeabel membran rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

TRANSPORT GJENNOM EN SELEKTIVT PERMEABEL MEMBRAN HENSIKTHensikten med dette forsøket var å undersøke hvordan en selektivt permeabel membran fungerer ...

Sammendrag kapittel 3 tilpasning og atferd Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

3.1 Habitater og nisjer Habitat: det stedet hvor organismen er mest tilpasset til å leve. Eksempel: barskogen for blåbær, gran og dompap. Nisje: all...

Disseksjon av sauehjerte rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

DISSEKSJON AV SAUEHJERTE HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å undersøke ulike organer, hovedsakelig hjertet, hos sau. UTSTYR Avispapir St...

Hormonsystem og nervesystem hos mennesket oppgaver kapittel 8 Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

8.1 Vev, organer og organsystemer 8.1.1 Forklar ordene celle, vev, organ og organsystem. Gi eksempler. En celle er den strukturelle og funksjonelle e...

Sammendrag kapittel 5 transport gjennom cellemembranen Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

5.1 Cellemembranen kontrollerer transport inn i og ut av celler Alle celler er omgitt av den cellemembran som beskytter innholdet i cella fra omgivel...

Sammendrag Kapittel 7 Transport, vekst og utvikling hos planter Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

7.1 Bygningstrekk De fleste planter har et skuddsystem over jorda og røtter under jorda. Plantenes bygning er tilpasset behovene og kan variere veldi...

Transport, vekst og utvikling hos planter oppgaver kapittel 7 Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

7.1 Bygningstrekk 7.1.1 a) Hvilke deler av planten utgjør skuddsystemet? Skuddsystemet på planten består av blomstene, bladene og stengelen. b) Hva ...

Vannopptak i moser rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

VANNOPPTAK I MOSER HENSIKTHensikten med dette forsøket var å observere og måle ulike typer mosers vannopptak, samt studere mosenes oppbygning i mikro...

Oppgaver kapittel 3 tilpasning og atferd Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

3.1 Habitater og nisjer 3.1.1 a) Forklar kort hva vi mener med habitat og nisje. Gi eksempler. Et habitat er det stedet hvor organismen er mest tilpa...

Etylen påvirker veksten rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

ETYLEN PÅVIRKER VEKSTEN HENSIKTHensikten med dette forsøket var å undersøke hvordan etylengass fra epler påvirker veksten av karsefrø i lys og i mørk...

Formering hos planter oppgaver kapittel 6 Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

6.1 Utviklingen av plantelivet 6.1.2 Hvilke tilpasninger er spesielt viktige for planter som vokser på land? Tilpasninger som er spesielt viktige for...

Biologi 1 - Enzymer

Biologi - 23. oktober 2022

Enzymer Enzymer øker reaksjonshastigheten til en kjemisk reak. ved å senke aktiveringsenergien. De fungerer som biokjemiske katalysatorer. Aktiverin...

Osmose i rødløk rapport Biolog Biolo diologi Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

OSMOSE I RØDLØK HENSIKTHensikten med dette forsøket var å se på osmose i levende celler fra rødløk. UTSTYR 2 dråpetellere Dekkglass Lysmikroskop ...

Transport gjennom cellemembranen oppgaver kapittel 5 Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

5.1 Cellemembranen kontrollerer transport inn i og ut av celler 5.1.1 Hva er hovedoppgavene til cellemembranen? Hovedoppgavene til cellemembranen er ...

Redegjørelse av bladet Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

ARBEIDSOPPGAVE: BLADET Oppgave 1 og 2 Ferdigpreparat 1 og 2: Spalteåpninger Oppgave 3.1 Det ble observert klorofyll hos lukkecellene, men ik...

Redegjørelse av eukaryote celler Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

Biologi 1: Oppgave om eukaryote celler Pensum: BIOS 1. Kapittel 4: Celler. Kapittel 5: Transport gjennom cellemembranen.Cappelen Damm AS (2012)...

Å se på celler rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

Å SE PÅ CELLER HENSIKTHensikten med dette forsøket var å få et inntrykk av det store mangfoldet av eukaryote celletyper når det gjelder form, størrel...

Reaksjonstid rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

REAKSJONSTID HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å undersøke hvor lang tid det tar fra man mottar en stimulus til man gir en gitt respons på d...

Lungekapasitet og respirasjonsfrekvens rapport Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

LUNGEKAPASITET OG RESPIRASJONSFREKVENS HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å undersøke hvilken betydning kroppshøyde, alder og kjønn har for l...

Sammendrag av kapittel 2 Biologi

Biologi - 19. oktober 2022

Kapittel 2 – Taksonomi: mangfold satt i system Kompetansemål: Gi... eksempler på variasjon innenfor og mellom populasjoner av samme art, og forkla...

Ekskursjon myr rapport Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

MYREKSKURSJON HENSIKTHensikten... med ekskursjonen var å bruke ulike registreringsmetoder av vegetasjon, for å registrere det biologiske mangfoldet o...

Disseksjon av fisk rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

DISSEKSJON AV FISK HENSIKTHensikten med dette forsøket var å bli kjent med fiskens anatomi. UTSTYR Disseksjonsbakke Fisk,... sik Petriskål Saks ...

Oppgaver kapittel 1 naturen rundt oss Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

1.1 Biologi 1.1.1 Hva betyr ordet biologi? Ordet biologi betyr læren om livet, altså om levende organismer, samspillet mellom dem og deres miljø. 1....

Sammendrag kapittel 6 formering hos planter Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

6.1 Utviklingen av plantelivet De første organismene oppstod trolig i vann eller på havstrender for over 3,8 milliarder år siden. De var encellede i ...

Karsporeplanter rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

KARSPOREPLANTER HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å undersøke og observere bregneplanteen sisselrot i mikroskop. UTSTYR Blyant... og papir...

Sammendrag kapittel 4 celler Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

4.1 Eukaryote og prokaryote organismer Cellen regnes som den minste byggesteinen for alt levende. Atomet regnes som den minste byggesteinen for alt l...

Urinprøver rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

URINPRØVER HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å undersøke (falske) urinprøver og sette en diagnose på pasientene ut ifra resultatene. UTSTYR...

BAKTERIER I SKOLEMILJØET biologi

Biologi - 21. august 2022

BAKTERIER I SKOLEMILJØET HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å undersøke bakterievekst på ulike overflater på skolen. UTSTYR 8 agarskåler 4...

Lysmikroskopet og tøffeldyr rapport Biologi 1 Forsøk

Biologi - 21. august 2022

LYSMIKROSKOPET OG TØFFELDYR HENSIKTHensikten... med dette forsøket var å lære å bruke et lysmikroskop, samt å studere tøffeldyr – en representant fra...

Sammendrag kapittel 11 organsystemer hos dyr Biologi 1

Biologi - 21. august 2022

11.1 Dyr i protistriket og dyreriket Utviklingen: 3,5... milliarder år siden: prokaryote organismer oppstod i havet. 3 milliarder år siden: organi...