Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Hva er feminisme? Norsk

Utdrag

Hva er feminisme?

«Ein er ikkje fødd kvinne – ein blir det» er eit kjent sitat ifrå feministen Simone De Beauvoir. Sitatet utrykker at rolla til ei kvinne er ikkje bestemd av naturen, men av kulturelle og samfunnsmessige årsaker. Igjennom tidene har mange kvinner kjempa for ein større plass i samfunnet, og det har ført til at vesten i dag er den beste staden å vera for ei kvinne. Men sjølv om kvinner har fått fleire rettar er framleis ikkje undertrykkinga til kvinner gammal historie.

Synet på kjønn og kjønnsroller har vore mykje diskutert opp igjennom historia. Det er òg klart at mange filosofar har hatt interesse og sterke meiningar om akkurat dette temaet. Ein av dei var Aristoteles, og han såg på kvinna som ein ”ufullstendig mann”. Han grunngav dette med ein påstand om at barnet er arva av faren sin. Mora er berre ”jorda” som barnet veks opp i, medan faren er sjølve ”såmannen”. På grunn av dette påstod Aristoteles at kvinner burde òg ha ein underordna posisjon i samfunnet, noko dei fleste i hans samtid var stort sett samde i.

Som ein del av feministoppgjeret på 1970-talet, skreiv Gerd Brandtenberg boka Egalias døtrer, som vart gitt ut i 1977. Boka er ein moderne satir

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Norsk, bokmål
NOR1211
Karakter
Ingen karakter
Type
Innlevering
Antall sider
1 sider
Antall ord
332 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 22, 2021
Lignende dokumenter