Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Markedsundersøkelse Easyruss Markedsføring og ledelse

Utdrag

Easyruss – Markedsundersøkelse

I denne oppgaven skal jeg redegjøre for hvordan russebedriften Easyruss kan gjennomføre en markedsundersøkelse.

Først og fremst, hva er en markedsundersøkelse? Vi kan enkelt og greit definere markedsundersøkelse som en innsamling av data og analyse av markedet du skal bearbeide. I dette tilfellet altså russen. Et resultat av undersøkelsen er at bedriften skal sitte igjen med informasjon i henhold til beslutninger knyttet til markedet. Hvor god informasjonen er gjenspeiler seg som regel i undersøkelsens kvalitet.

Vi deler markedsundersøkelsen inn i 5 faser, og den første er problemfasen. I nevnte fase må bedriften ta opp følgende spørsmål: Hvilke beslutninger skal vurderes? Hva slags informasjon trenger bedriften? Hvem skal benytte resultatene fra undersøkelsen? Hvordan skal undersøkelsen forankres i bedriften?

Ett relevant beslutningsproblem for Easyruss er om de skal satse på lave priser og stor markedsandel eller høy pris og lav markedsandel (eksklusivitet), og må denne måten oppnå økonomisk vinning. De må bli bedre kjent med markedet og russens kjøpsvaner. Her er det viktig at Easyruss har en klar formening om hvilke svar de søker,

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Markedsføring og ledelse 2
SAM3006
Karakter
Ingen karakter
Type
Innlevering
Antall sider
3 sider
Antall ord
1295 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 18, 2021
Lignende dokumenter