Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Begreper kapittel 8 Pris Markedsføring og ledelse

Utdrag

Begreper Kap. 8 - Pris

Begrep

Definisjon

Eksempler

Psykologisk prissetting

Markedet har en oppfatning av hvilket prisnivå som er greit, rimelig og dyrt. De har også en formening om hvor mye de er villige til å betale for et produkt. Dette kalles terskelverdi. Er prisen høyere enn terskelverdien, synes kunden at prisen er for høy.

Psykologisk prissetting vil si å velge en utsalgspris som ligger tett opptil den antatte terskelverdien.

Tallet 9

Etterspørselsbasert prissetting

Ved markedsbasert prissetting henter man ut den prisen fra markedet man mener markedet er villig til å betale. Denne prisen har ingenting (eller lite) å gjøre med de reelle kostnadene for produktet.

Apple

Dynamisk prissetting

En form for prissetting som brukes i reiselivsnæringen, er dynamisk prissetting. Da er det ikke en fast pris på produktet – selgeren og kjøperen forhandler og blir enige om prisen. Prisen kan variere fra handel til handel avhengig av hva selger og kjøper blir enige om

Salg og kjøp på FINN

Terskelverdier

En terskelverdi er et begrep som gjerne brukes i tilknytning til en betingelse. Generelt er det slik at dersom en terskelverdi overstiges, innfris en eller

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Markedsføring og ledelse 2
SAM3006
Karakter
Ingen karakter
Type
Begreper
Antall sider
3 sider
Antall ord
566 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 17, 2021
Lignende dokumenter