Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Begreper kapittel 6 konkurrentanalyse Markedsføring og ledelse

Utdrag

Begrep

Definisjon

Eksempler

Bransje

Bransje er betegnelse på en inndeling av næringer, hvor bransje er et begrep av lavere orden. Næringslivet kan inndeles i ulike næringer, som igjen består av ulike bransjer

Finansbransjen

Substitutt

Goder er substitutter når en økning i prisen til det ene leder til økt etterspørsel av det andre. Andre språklige betydninger av ordet substitutt kan være stedfortreder eller erstatning. Denne definisjonen sammenfaller med den økonomiske definisjonen.

Konkurrentanalyse

Konkurrentanalysen er en skreddersydd analyse hvor man har mulighet til å definere de viktigste konkurrentene på markedet, og sammenligne dem på en rekke vesentlige økonomiske faktorer. Du kan velge inntil fem virksomheter- så lenge de har offentlig tilgjengelige regnskaper.

Apple analyserer styrker og svakheter hos Samsung eller Huawei.

Konkurrenter

En konkurrent er en motstander i et marked som bedriften må overvinne når de skal overbevise potensielle kunder i et marked om at de har det beste verditilbud for dem.

Nike vs Adidas

Lobbyvirksomhet

Korridorpolitikk, også kjent som lobbyvirksomhet, lobbying og lobbyisme, er å påvirke politikere utenom de vanlige kanalene so

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Markedsføring og ledelse 2
SAM3006
Karakter
Ingen karakter
Type
Analyse
Antall sider
3 sider
Antall ord
335 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 18, 2021
Lignende dokumenter