Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Begreper kapittel 3 Bærekraftig forretningsdrift Markedsføring og ledelse

Utdrag

Begreper 3– Bærekraftig forretningsdrift

Begrep

Definisjon

Eksempler

Bedriftsetiske retningslinjer

Innholdet i de etiske retningslinjene vil variere fra bedrift til bedrift. Bedrifter er ulike, og de arbeider i ulike bransjer. De konkrete etiske retningslinjene må derfor ta utgangspunkt i både bransjens og bedriftens særegenheter.

Policy blant de ansatte og på arbeidsplassen

Bærekraftig forretningsdrift

Etikk er læren om fellesskapsverdier i et samfunn og de normer og regler som må følges for å virkeliggjøre disse verdiene. Økonomisk bærekraftig forretningsdrift er et begrep som forteller hvordan en organisasjon bør drives.

Miljømessige krav

CSR

Samfunnsansvar (CSR) er en selvregulerende forretningsmodell som hjelper et selskap å være samfunnsansvarlig - overfor seg selv, dets interessenter og publikum. Ved å praktisere samfunnsansvar, også kalt samfunnsborgerskap, kan selskaper være bevisste hvilken slags innvirkning de har på alle aspekter av samfunnet, inkludert økonomisk, sosialt og miljømessig.

Etikk

Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for rikti

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Markedsføring og ledelse 1
SAM3005
Karakter
Ingen karakter
Type
Begreper
Antall sider
2 sider
Antall ord
395 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 17, 2021
Lignende dokumenter