Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag Islam og Buddhisme Religion og etikk

Utdrag

NOTATER TIL PRØVE– ISLAM & BUDDHISME

Kapittel 3 – Islam

Utbredelse og særpreg i norsk sammenheng:

I dag finnes det mer enn 1,5 milliarder muslimer i verden. Islam har sitt utspring i Midtøsten, men i dag lever det flest muslimer øst i Asia med tyngdepunkt i land som Indonesia, Pakistan og Bangladesh. Sammen med kristendommen er islam den religionen som vokser raskest i verden pr nå. I dag bor det rundt 100 000 muslimer i Norge. Men slike tall forteller oss ikke om mangfoldet i islam. Det finnes to hovedretninger: sunni og shia. Det er ca. 85% sunni og 10-15% shia. Hovedretningene rommer ulike måter å praktiserer religionen på. Islam er Norges nest største religion med en stadig større tilværelse.

Læredimensjonen:

Tyngdepunktet i religionen: Hva vil det si å være muslim? Ordet islam kommer av «slm» og betyr fred, harmoni, hengivelse og lydighet. I religiøs sammenheng betyr islam hengivelse til Gud og lydighet mot hans vilje. Det er den samme rotformen vi finner igjen i betegnelsen muslim. Det viktigste innenfor islam er denne monoteismen der det b

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Religion og etikk
REL1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
7 sider
Antall ord
3172 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 22, 2021
Lignende dokumenter