Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag humanisme Religion og etikk

Utdrag

HUMANSIME

Filosofi og livssyn

Mennesket i sentrum

Menneskeverdi

Menneskelige verdier

Demokrati -> forutsetning for å kunne respektere humanismen

Integritet, solidaritet og frihet

Kritisk tenkning

Toleranse

Mangfold

Bakgrunn:

Antikken - > Sokrates. Opptatt av menneskets fornuft -> alt mennesker har mulighet til å tenke fornuftig. Mennesket hadde evnen til å skille mellom rett og galt (samvittighet). Vi er født med den, men den må utvikles. Rett innsikt -> fører til rett handling.

Renessansen: 1400-1500 tallet. Sterk interesse for mennesket og menneskelivet. Må vektlegge menneskets fornuft. På denne perioder starter sekulariseringen -> Kirkens og religionens makt nedtones.

Opplysningstida: 1700-tallet. Vektlegging av borgerrettighetene. F.eks. Voltaire -> opptatt av trykkefrihet, religionsfrihet og ytringsfrihet. Montesquieu var opptatt av maktfordelingsprinsippet -> den lovgivede, den utøvende og den dømmende makt.

1830-årene: Henrik Wergelands tanker om likestilling, undertrykkelse og menneskerettigheter. Sloss for borgerrettighetene jf. Jødeparagrafen.

1930-årene: Sterke motsetninger innenfor litteraturen. Arnulf Øverland sentral. Samtidig etablering av

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Religion og etikk
REL1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
2 sider
Antall ord
380 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 22, 2021
Lignende dokumenter