Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Religionskritikk oppgaver

Utdrag

RELIGIONSKRITIKK og RELIGIONSFORSVAR

Læringsmål:

gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk

Gå inn på NDLAs nettside og les om religionskritikk og se intervjuet med Richard Dawkins. Svar med egne ord på spørsmålene nedenunder.

https://www.google.com/search?q=ndla+religionskritikk&rlz

Gi eksempler på religionskritikk som har kommet

Innenfra

Det som menes med religionskritikk som har kommet innenfra er kritikk som kommer fra religiøs som kritiserer sin egen religion. Et godt eksempel på dette er Martin Luther som kritiserte den katolske kirke for blant annet avlatshandel. Et annet eksempel knyttet til vår samtid er kristne som kritiserte kirken for å ikke tillate homofilt ekteskap.

Utenfra

Det som menes med religionskritikk som har kommet utenfra er kritikk som kommer fra noen som ikke er religiøse, eller som kommer fra en annen religion. Et godt eksempel på dette i moderne tid er ekstreme Islamister som blant annet kritiserer jøder og andre som ikke tror på Allah.

Gjør kort rede for hva som menes med de tre kritiske perspektivene og gi eksempler der det passer.

De tre kritiske perspektivene er illusjonistiske teorier om religi

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Religion og etikk
REL1001
Karakter
6
Type
Oppgaver
Antall sider
3 sider
Antall ord
669 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
January 9, 2022
Lignende dokumenter