Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Religionforsvar og religionskritikk Religion og etikk

Utdrag

Religionskritikk og Religionsforsvar

Eksempler på religionskritikk som har kommet innenfra er for eksempel Luthers misnøye med hvordan kristne praktiserte religionen sin. Ifølge Luther var en reformasjon nødvendig for å få frem den egentlige «kristendommen». Kristen praksis måtte renses for alt som ikke hadde støtte i Bibelen.

Eksempel på religionskritikk utenfra kan komme av filosofer og vitenskapsmenn som begrunner kritikken i et filosofisk eller vitenskapelig syn. Thomas Hobbes hevdet at religion er en illusjon, det er nemlig frykt og uvitenhet som har skapt gudene.

De tre kritiske perspektiver er illusjonistiske teorier om religion, moralsk kritikk og rensende kritikk innenfra. Illusjonistiske teorier ser på religion på noe som bør avsløres og kritiseres. Moralsk kritikk kritiserer ideene og ritualene/praksisene i en religion. Rensende kritikk innenfra kan for eksempel være kvinnenemedlemmene som ønsker en høyere posisjon i den religionen.

Fundamentalister hevdet at modernistiske teologer fra 1800-tallet hadde tolket eller forkastet visse doktriner, særlig bibelsk ufeilbarhet, som de vurderte som grunnleggende for den kristne tro. Fundamentalister blir nesten all

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Religion og etikk
REL1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Innlevering
Antall sider
1 sider
Antall ord
250 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 22, 2021
Lignende dokumenter