Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Oppgaver side 240 241 og 244 i samme verden Religion og etikk

Utdrag

s. 240:

Typiske trekk ved menneskesynet i livssynshumanismen:

Mennesket er til enhver tid i sentrum

Alle mennesker er født frie

Ingen mennesker er født ferdig utviklet -> dannes av miljøet rundt oss

Baserer seg i stor grad på menneskerettighetserklæringen til FN

Ytringsfrihet

Skapelsen av mennesker baserer seg på vitenskapen

Human-Etisk forbund tror ikke på noen form for forutbestemt fremtid, som en religiøs skikkelse allerede har bestemt. Både historien om hva menneskene og jorden ble til tar her utgangspunkt i vitenskapen og menneskenes evne til å tenke kritisk. Ingen vitenskap viser at det finnes noe gud som har skapt verden eller har bestemt skjebnene våres, derfor tror heller ikke livssynhumanistene at dette er tilfellet. Vi menneskene står fritt til å tenk kritisk rundt vår egen eksistens, og siden vi står i sentrum, har vi heller ingen gud som bestemmer hva som skal skje med oss.

Richard Dawkins er en verdenskjent humanist. Han er kontroversiell, fordi han flere ganger har uttalt at tro på en overmenneskelig gud er en vrangforestilling. Hans uttalelser og meninger har grunnlag har grunnlag i Charles Darwin teorier om blant annet evolusjon.

s. 241:

Human

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Religion og etikk
REL1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Oppgaver
Antall sider
2 sider
Antall ord
580 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 22, 2021
Lignende dokumenter