Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Oppgaver side 229 232 og 234 i samme verden Religion og etikk

Utdrag

s. 229:

Ordet humanisme stammer fra latin, hvor det betyr «menneskelig». Vi deler ofte betydningen av ordet inn tre deler:

Den humanetiske tradisjon: Dette betyr å alltid fremheve menneskets egne verdi og evnen den har til å skape noe

Den humanetiske livsholdningen: Forbindes ofte med FN og et sterkt fokus på å overholde deres menneskerettigheter

Livssynshumanisme: Mennesket kan ta vare på seg selv, og har ikke behov for å tro på en gud

Med humanismen som en fellesarv viser man til 2500 år gammel historie fra antikken til i dag. Hovedfokuset er her på enkeltmennesket i sentrum. Ingen mennesker er ferdig ved fødselen og vårt ferdige bilde dannes og skapes av omstendighetene rundt oss.

3 av de viktigste fellesverdiene i humanismen er kritisk tenkning, demokrati og solidaritet. Solidariteten handler ofte om å vise et samhold i kampen mot undertrykkelse, og knyttes ofte til arbeidernes kamp for bedre rettigheter. Mennesket er i sentrum og er ansvarlig for å hjelpe andre som har behov for støtte eller hjelp.

Kritisk tenkning er en annen felles verdi som står uhyre sterkt i humanismen. Hvert enkelt menneske har rett til å tenke kritisk, drøfte og tenke over hva som er best.

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Religion og etikk
REL1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Oppgaver
Antall sider
2 sider
Antall ord
480 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 22, 2021
Lignende dokumenter