Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Oppgaver side 114, 119 og 123 I samme verden Religion og etikk

Utdrag

Oppgaver s. 114

Hvorfor er arabisk et hellig språk?

Arabisk regnes for muslimene som et hellig språk, fordi deres hellige bok Koranen er skrevet på arabisk.

Gjør rede for Koranens betydning i Islam

Som sagt inneholder Koranen regler, lover og ulike retningslinjer for hvordan man skal være en god muslim. Koranen inneholder også historier om de viktige og mektige personene i Islam. Derfor er Koranen en betydningsfull bok for muslimene, og dette kan man også se på hvordan muslimene behandler Koranen.

Hva er Hadith?

Hadith er nedskrevne fortellinger om hva profeten Muhammed sa og gjorde. En Hadith kan også hjelpe til med å forstå/tolke innholdet i Koranen.

Oppgaver s. 119

Hva kjennetegner bønnens plass i Islam?

Bønnen er en sentral del av den religiøse praksisen i muslimsk tro. Det er den andre av de 5 søylene. En praktiserende muslim skal be 5 ganger om dagen, og får menn er det nærmest påbudt å møte opp til fredagsbønnen.

Hvorfor faster muslimene i måneden Ramadan?

Muslimene faster for å fordype seg i sine tanker, slik som Muhammed gjorde i en grotte utenfor Mekka. Her viste Gabriel seg og dikterte fem vers som senere ble en del av koranen. Etter dette har mu

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Religion og etikk
REL1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Oppgaver
Antall sider
2 sider
Antall ord
350 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 22, 2021
Lignende dokumenter