Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Oppgaver kristendommen

Utdrag

Spørsmål side 42

I jula feirer de kristne at Jesus ble født.

For det første tror de kristne at Jesus er verdens frelser. For det andre tror de kristne dette skjer ved at Gud blir til menneske. (Inkarnasjon)

Korset er et symbol på døden i kristendommen. Jesus ble henrettet ved å bli hengt på korset, og det er grunnen til at korset er et viktig symbol i kristendommen. Korset er også et håpssymbol, ved at de kristne tror det ligger gjemt en guddomskraft som får alt til å snu seg bak denne lidelsen og nederlaget.

Spørsmål side 45

Kristendommen springer ut fra Jødedommen.

Ifølge kristen tro betyr det at Gud er skaper at han skapte verden, ved sjudagersfortellingen, og at han skapte menneskene, ved Adam og Eva. Han har skapt alt.

Det ondes problem strekker seg ut fra syndefallet, som er navnet på da Adam og Eva trosset Guds forbud. I tillegg er ordet synd sentralt, som brukes om alt som strider mot guds vilje. Eks Da Kain tar livet av Abel, hans bror.

Spørsmål side 48

Den første grunnen er at fortellingene handler om hvordan Gud skapte verden. Den andre grunnen er at det var i disse fortellingene de første kristne fant begynnelsen på frelserhistorien.

Jesu budskap kommer frem v

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Religion og etikk
REL1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Oppgaver
Antall sider
3 sider
Antall ord
1279 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
January 9, 2022
Lignende dokumenter