Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Humanisme og filosofi Spørsmål side 229 til 285 I Samme Verden Religion og etikk

Utdrag

Spørsmål om humanismen og filosofi

229

De viktigste betydningene for ordet humanisme er felles verdigrunnlag i samfunnet, og det uavhengige menneske, menneske i sentrum

Humanismen som en felles arv får fram bestemte trekk ved vestlig tenkning igjennom 2500 år, de trekkene som får frem mennesket i sentrum. Antikken blir dratt opp som et eksempel på menneskets forsøk på å forstå seg selv.

Humanismens grunnleggende verdi er menneskeverdet. Den kritiske samtalen mellom mennesker ble grunnleggende for å forstå verden og seg selv. Igjennom kritisk tenking blir samfunnet bedre, alle er likeverdige og har krav på samme rettigheter.

232

To viktige grunntanker er at Gud har blitt menneske og på denne måten har gjort menneskers vilkår til sine egne.

2. Det som kjennetegner humanismen til Grundtvig var at «mennesket først, kristen så». Han var opptatt av at gud har skapt alle ting godt.

3. Det andre vatikankonsilet var et styret av den katolske kirke. Den er viktig fordi det anerkjente demokrati og menneskerettigheter, samt framhevet betydningen av vitenskap og kritisk tenkning.

232

En som tenker uavhengig av kristen autoritet.

IHEU er den internasjona

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Religion og etikk
REL1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Oppgaver
Antall sider
Ikke kjent sider
Antall ord
1679 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 22, 2021
Lignende dokumenter