Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Dimensjonene i Kristendommen Religion

Utdrag

Dimensjonene i kristendommen

Trosdimensjonen

De kristne tror det er gud som har skapt verden, mennesket og at han er opprettholderen av verden. De kristne tror det bare finnes en Gud, dermed er kristendommen monoteistisk. I tillegg tror de kristne at Gud kan vise seg på mange måter, treenighetslæren. Gud er nemlig skaperen, frelseren og den hellige ånd. Skaperen er Gud gjennom faderen og det er ifølge bibelen han som er kilden til alt. Frelseren er Gud gjennom Jesus, Guds sønn på jorden. Den hellige ånd er Gud gjennom virkekraften. Den hellige ånd er med på å skape fellesskapet, kirken. Det er den hellige ånd som gjør at de kristne får lyst til å be.

De kristne tror også at menneskene er skapt i Guds bilde. Menneskene har tankekraft, som gjør at vi skiller oss fra andre vesener Gud har skapt. Når et menneske dør, så dør også sjelen. Alle mennesker er like mye verdt og de kristne setter nestekjærlighet høyt. Menneskesynet i kristendommen kan vi si er selvmotsigende. På en den ene siden har menneskene fri vilje til å gjøre rett eller galt. På den andre siden tar alle kristne deler i arvesynden, som betyr at alle fortjener evig fortapelse.

Den rituelle dimensjonen

Bønn er d

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Religion og etikk
REL1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Innlevering
Antall sider
2 sider
Antall ord
975 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 22, 2021
Lignende dokumenter