Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Dimensjonene i Islam Religion og etikk

Utdrag

RELIGIONSDIMENSJONENE I ISLAM

LÆREDIMENSJONEN

Syn på verden: Allah skapte verden, Profeten Muhammed, Sju verdener, 5 søyler

Gudstro: Troen på en Gud (Allah) Monoteisme, Allah skapte verden, Trosbekjennelsen, Koranen

Frelse: Veiledning fra koranen, Dommedag, Paradiset – helvete

Koranen

Mekka

Renslighet

Iman

Moske

Bønn

Kaba

RITUELLE DIMENSJONEN

Bønn: 5 bønner om dagen, bønneteppe, fredagsbønn i moske.

Ramadan

Id-al-fitr

Id-al-adha

Pilegrimsreisen (mekka)

Overgangsritualer: Omskjæring, trosbekjennelse i øret...

MATERIELLE DIMENSJONEN

Bildeforbud: Gud kan ikke gripes av sansene våre

Kalligrafi, ornamentikk og arabesker (plantemønstre)

Kleskodeks

Skjegg (sunna)

Egen avdeling for kvinner i moskeen

MYTISKE/FORTELLERDIMENSJONEN

«Gud er ikke skapt, men alltid vært der»

Hadith-samlingene

Muhammed, Jesus og Moses er profeter

Dommedag

Paradis/helvete

Trosbekjennelsen (Shahada): «Det er ingen gud uten Gud, og Muhammad er hans profet.»

SOSIALE DIMENSJONEN

Moskeene danner fellesskap

Umma (det verdensvide fellesskapet)

Diaspora-menigheter: F.eks. Islamsk råd i Norge

Koranskoler

Tradisjoner h

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Religion og etikk
REL1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Innlevering
Antall sider
4 sider
Antall ord
296 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 22, 2021
Lignende dokumenter