Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Dimensjonene i Buddhismen Religion og Etikk

Utdrag

Dimensjonene i Buddhismen

Rituelle Dimensjonen:

Et viktig punkt i den rituelle dimensjonen er meditasjon, og for de fleste buddhister er dette nødvendig for å oppnå oppvåkning. Pilegrimsreisen er en annen sentral del av den rituelle dimensjonen. Sentrale steder og reiser i Buddhas liv danner utgangspunktet for pilegrimsferdene. Resitering er høytlesning av hellige ord, og blir som regel sett på som den viktigste religiøse praksisen. Lokalisering har ikke stor betydning for ritualene, enhver buddhist kan praktisere ritene i sitt eget hjem kontra ett hellig sted. I tempelet har de for eksempel spesielle regler som skal følges før ritualene, som at føttene skal vaskes før man trer inn i tempelet.

Lære dimensjonen:

Buddhismen innehar spesielle særpreg som ofte kan kables til den indiske kulturen. Her finner vi blant annet Samara. Samsara er en endeløs syklus av gjenfødsel Det er hver persons karma som bestemmer hva slags gjenfødsel man kommer til å få. God karma = gjenfødt som noe bra, dårlig karma er det motsatte. Når vi snakker om dharma, snakker vi om selve læren i religion. Dette finner vi kunsten.

Materielle dimensjonen

Arkitektur og spesielt kunst er to ting som har hø

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Religion og etikk
REL1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Innlevering
Antall sider
2 sider
Antall ord
812 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
1 nedlasting
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 22, 2021
Lignende dokumenter