Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Alle oppgaver Islam I samme verden Religion og etikk

Utdrag

ISLAM

Oppgaver s. 104

Hva er pilgrimenes hvite klær et uttrykk for?

Under hajj, altså pilegrimsreisen er alle menn pålagt å kle seg i hvite klær. Det hvite klærne er et uttrykk for likeverd, og derfor er det viktig at alle bruker dette.

Hva er Kaba et symbol på?

Den svarte stenen i det sørøstlige hjørnet av Kabaen er et symbol på evigheten og Guds enhet. Det sorte stenen blir sett på som et symbol på en indre fattigdom og tilintetgjøringen av jeget.

Oppgaver s. 107

Når og hvor vokste Islam fram?

Islam ble til på den arabiske halvøy på 600-tallet. Det er dermed den yngste verdensreligionen. Islam er en misjonerende religion og har derfor nå tilhengere over hele verden, men i hovedsak i Midtøsten og Nord-Afrika.

Hva er hovedtemaet i Koranen?

Koranen er muslimenes helligbok og består av profeten Muhammeds åpenbaringer. Hovedtemaet i hans åpenbaringer er retningslinjer for hvordan en muslim skal leve, og tolke de religiøse spørsmålene.

Hvilken stilling har Isa (Jesus) i Islam?

Isa blir i Islam sett på som en av guds mest elskede profeter. Det står flere ganger i Koranen at Jesus bare var en menneskelig profet, og ikke en del av selve gud.

Op

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Religion og etikk
REL1001
Karakter
Ingen karakter
Type
Oppgaver
Antall sider
5 sider
Antall ord
1123 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 22, 2021
Lignende dokumenter