Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

dette er en test folkens

Utdrag

Oppgave 1:

Nei, det er ikke mulig å invertere en funksjon ved å bare bruke 2-inputs AND-port. Hvis det skulle vært mulig, så måtte vi invertert signalet etter AND-porten, da ville det blitt en NAND-port. Grunnen til det er at definisjonen på en AND-port er at begge inputs må være 1, for at output skal være 1.

Oppgave 2:

En NAND-port inverterer signalet ut. Derfor vil en NAND-porten fungere som en inverter hvis begge signalene er like.

Oppgave 3:

a)

F1

F2

F3

F3 får samme sannhetsverdi som en XNOR-port, kunne derfor forkortet til F = (A B)’

b)

Den totale portforsinkelsen til F1 og F2 er 10 ps. Kretsene har en logisk dybde på 2, altså fra inngang til utgang går signalene gjennom 2 porter, med 5 ps forsinkelse per port. Derfor 5 x 2 = 10 ps

Den totale portforsinkelsen til F3 er 15 ps. Kretsen har en logisk dybde på 3, som vil si at den lengste veien fra inngang til utgang går igjennom 3 porter, med 5 ps forsinkelse hver. Derfor 5 x 3 = 15 ps.

c)

Ettersom F3 får samme sannehetsverdier som en XNOR-port, kan vi forenkle med en XNOR-port. Da ser forenkling ut som den under:

d)

Slik jeg løste oppgaven så er tidsforsinkelsen fortsatt den

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Informasjonsteknologi 1
REA3014
Karakter
Ingen karakter
Type
Oblig
Antall sider
2 sider
Antall ord
248 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
January 10, 2022
Lignende dokumenter