Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag kapittel 3 Jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier Geofag 1

Utdrag

Sammendrag kapittel 3

Jordskjelv

Et jordskjelv oppstår når det er spenning i deler av jordskorpa, etter at litosfæreplatene har flyttet på seg.

Et jordskjelv skyldes plutselig brudd i jordskorpa når spenningen utøses.

Hvis hele litosfæreplater flytter seg i forhold til hverandre, snakker vi om mega-skjelv.

Det punktet jordskjelvet starter, kalles jordskjelvets sentrum. Derfra brer jordskjelvbøler seg ut i alle retninger.

Punktet som ligger på jordoverflaten, rett over skjelvets sentrum, kalles jordskjelvets episenter

Når bruddet forplanter seg utover fra jordskjelvets sentrum, oppstår det en bruddsone som kalles forkastning. Disse forkastningene kan være mange kilometer lange, eks San Andreas forkastningen.

Jordskjelvbølger

Jordskjelvbølger er rystelser i jordskorpa, og jordskjelvbølger forplanter seg gjennom jordas indre som to ulike bølgebevegelser.

Seismologi er læren om jordskjelv, og seismologer studerer ved hjelp av seismografer rystelser i jordskorpa helt ned til en milliontedels millimeter.

P-bølger, S-bølger og overflatebølger

Vi skiller mellom tre typer jordskjelvbølger.

P-bølger er «langsbølger». De forplanter seg raskere enn S-bølgene. I tillegg brer d

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Geofag 1
REA3008
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
8 sider
Antall ord
2223 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter