Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag kapittel 2 Geologi Geofag 1

Utdrag

Kapitel 2 – Terra Mater – Geologi

Geologi handler om hvordan jorda er dannet

Forklar det geologiske kretsløpet

Det geologiske kretsløpet er et kretsløp hvor alle bergarter deltar. Vi skiller mellom de tre hovedgruppene magmatiske, sedimentære og metamorfe bergarter.

Kretsløpet tar utgangspunkt i at magmatiske bergarter blir dannet av magma fra vulkaner som størkner enten inni eller oppå jordskorpa. På grunn av de ytre kreftene som elver, breer, forvitring og vind, blir landoverflaten slitt og man sier at bergartene blir erodert. Da blir det dannet løsmasser, som leire, sand og grus, som blir transporter og avsatt utenfor kontinentkystene eller i store innsjøer. Der blir løsmassene over tid utsatt for diagenese og blir til sedimentære bergarter, også kalt avsetningsbergarter. F.eks blir sand til sandstein.

Som et resultat av vulkaner og platekollisjoner kan de sedimentære og det magmatiske bergartene bli omdannet til en metamorf bergart. Dette skjer fordi når to plater kolliderer går den ene plata under den andre. Da blir det varmt og veldig høyt trykk, og bergartene kan omdannes. F.eks kan vi få leirskifer.

Dersom temperaturen ved kolisjonssonen er for høy, smelter bergarte

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Geofag 1
REA3008
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
3 sider
Antall ord
966 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter