Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag kapittel 1 Jorda Geofag 1

Utdrag

Sammendrag kapittel 1 Jorda

Læreplanen i Geofag: «Elevene skal kunne gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes for å fastsette relativ og absolutt alder»

Hvordan ble jorda til?

Sola og planetene (jorda) ble til fra en tåke av gass og støv ved navn soltåken. Etter hvert fikk soltåken form som en roterende skive, hvor det meste av massen samlet seg i sentrum av skiva. Her ble tettheten og temperaturen så høy at atomkjerner ble utsatt for fusjon (de smeltet sammen). Fusjonen førte til at store mengder energi ble frigjort, blant annet som lys. Slik ble solen vår dannet.

Restene av den opprinnelige soltåken samlet seg i konsentriske, ringformede gass- og støvskyer som roterte rundt den nydannede sola. Fra disse støvskyene ble jorda og de andre planetene til. Først begynte støvpartikler som kolliderte å samle seg i større klumper. Etter hvert ble det dannet mindre himmellegemer, planetesimaler, med diameter på opptil 1000 km

Kollisjonene førte til at noen av planetesimalene vokste på bekostning av andre. Og gravitasjonskreftene fikk stor betydning etter som de vokste. Små planetesimaler ble trukket mot store i nye kollisjoner og det utviklet seg planetfostre, s

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Geofag 1
REA3008
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
6 sider
Antall ord
2075 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter