Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag Kapittel 9 Organisk kjemi Kjemi 1

Utdrag

Organisk kjemi: beskriver ofte en reaksjon uten fullstendig reaksjonslikning; ubalansert og uten tilstandssymboler - viktigst er utgangsstoffet og produktet.

Organiske forbindelser: alle kjemiske forbindelser som inneholder karbon, med unntak av karbondioksid, karbonmonoksid, karbonsalter og karbider. I 2012 var disse registrert til 65 millioner. C-atomer kan danne fire kovalente enkeltbindinger og inngå i dobbelt- eller trippelbinding med andre C-atomer, samt binde seg til andre atomslag som H, O, N og Cl. De kan dessuten danne ringer og kjeder med forgreininger.

C-atomer

Navn

1

met-

2

et-

3

prop-

4

but-

5

pent-

6

heks-

7

hept-

8

okt-

9

non-

10

dek-

Funksjonell gruppe: reaktiv atomgruppe som er karakteristisk for alle forbindelser i samme stoffgruppe. Forbindelser i samme stoffgruppe har fellestrekk innen oppbygning, egenskaper og reaksjoner.

Formel

Forklaring

Propan-1-ol

Molekylformel

viser hvilke atomer det er i molekylet og antallet av hver type

C3H8O

Strukturformel

viser hvordan atomene er bundet til hverandre i molekylet

Sammentrengt strukturformel

oppgir H-atomene tilknyttet C-atomer samlet og skriver funksjonell gruppe for seg selv

CH3-C

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Kjemi 1
REA3005
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
9 sider
Antall ord
1921 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
1 nedlasting
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 17, 2021
Lignende dokumenter