Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag Kapittel 8 Syrer og baser Kjemi 1

Utdrag

Egenskaper

Syrer og sure løsninger

Baser og basiske løsninger

Smaker surt

Smaker bittert

Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger

Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger

Nøytraliserer en base

Nøytraliserer en syre

pH<7

pH>7

Leder strøm

Leder strøm

Reagerer med uedelt metall og gir H2-gass

Føles glatte

Reagerer med karbonater og gir CO2-gass

Syre-base-definisjonene (1923): fremsatt av dansken J. Brønsted. «En syre er et stoff som kan avgi H+ (H2SO4(l), H2SO4-molekyler, HSO4--ionet). En base er et stoff som kan motta H+ (NH3(g), NH3-molekyler, OH--ionet).» Karakteristisk ion for syrer er H3O+-ionet (oksoniumionet) og karakteristisk ion for baser er OH--ionet (hydroksidionet).

Protolyse: overføring av H+ som har mistet sitt eneste elektron og er det minste ionet som finnes. Protolysegraden for en syre oppgis i prosent og forteller hvor stor del av en syre som protolyserer. For å beregne protolyse av salter i vann, må man vite 1) hvilke ioner saltet består av og 2) om de reagerer med vannmolekylene.

Sterk syre: når alle syrepartiklene har avgitt H+ til vannmolekyler og protolysegraden er 100 %. De viktigste sterke syrene er saltsyre (HCl(aq)), salpe

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Kjemi 1
REA3005
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
8 sider
Antall ord
2200 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 1 rating
Nedlastinger
1 nedlasting
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 17, 2021
Lignende dokumenter