Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag Kapittel 7 Reaksjonsfart og likevekt Kjemi 1

Utdrag

Bevegelsesenergi: den energien en gjenstand har på grunn av farten sin. Den gjennomsnittlige bevegelsesenergien hos partiklene i et stoff tilsvarer temperaturen i stoffet.- Fast stoff: partiklene vibrerer om et fast punkt → kraftigere vibrasjoner → høyere temperatur.- Væske: partiklene roterer og vibrerer → kraftigere partikkelbevegelser → høyere temperatur.- Gass: partiklene beveger seg i rette linjer → større gjennomsnittsfart → høyere temperatur.

Reaksjonsfart: hvor mye stoff (gram/mol), som omsettes i en reaksjon per tidsenhet (sekund). Reaksjonsfarten øker med konsentrasjonen av reaktantene, overflaten av reaktantene når disse er faste stoffer, og temperaturen på reaksjonsblandingen (partiklene støter oftere sammen og flere partikler får nok energi til å komme over aktiveringsenergien).

Direkte sammenheng mellom reaksjonsfart og aktiveringsenergi: der k er en karakteristisk konstant for reaksjonen, Ea er aktiveringsenergien, R er gasskonstanten, T er temperaturen og A er en konstant.

Atomer og molekyler tiltrekker hverandre på avstand, men frastøter hverandre ellers på grunn av elektronene omkring dem. Partikler med stor bevegelsesenergi har større mulighet for å reagere f

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Kjemi 1
REA3005
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
4 sider
Antall ord
1338 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 17, 2021
Lignende dokumenter