Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag Kapittel 6 Varme, uorden og spontanitet Kjemi 1

Utdrag

Prosess: kjemiske og fysiske forandringer. Forbrenning, smelting.

Eksoterm reaksjon: reaksjon som avgir energi. Her vil produktene ha lavere energi enn reaktantene sammenlagt, og ∆H er negativ. Brenning av trekull C(s)+O2(g)→CO2(g).

Endoterm reaksjon: reaksjon som krever tilførsel av energi. Her vil produktene ha høyere energi enn reaktantene sammenlagt, og ∆H er positiv. Fotosyntese.

Kjemisk energi: forskjellen i energi for å bryte og danne bindinger i en kjemisk reaksjon.

System: stoffene som deltar i en kjemisk reaksjon eller i en fysisk forandring. Brenning av trekull → karbon, oksygen, karbondioksid.- Åpent system: varme og stoffer kan utveksles med omgivelsene.- Lukket system: varme kan utveksles med omgivelsene, men stoffer kan ikke det.- Isolert system: varme og stoffer kan ikke utveksles med omgivelsene.

Omgivelser: alt utenfor systemet. Brenning av trekull → grill, pølser, nabolaget.

Energioverføring: energi overføres mellom system og omgivelser i form av varme og arbeid. Kan observeres ved at temperaturen i reaksjonsblandingen stiger eller synker. Størrelsene entropi og entalpi benyttes for å studere energiforandringer.- Varme: energi som utveksles mellom systemet

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Kjemi 1
REA3005
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
4 sider
Antall ord
1102 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 17, 2021
Lignende dokumenter