Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag Kapittel 5 Stoffer reagerer Kjemi 1

Utdrag

Kjemisk reaksjon: prosess der ett eller flere utgangsstoffer/reaktanter reagerer og danner produkter. Reaksjonen beskrives med en reaksjonslikning. På makronivå skjer en observerbar endring der det dannes ett eller flere stoffer fra ett eller flere stoffer. På mikronivå skjer en stoffendring der sterke bindinger i utgangsstoffer brytes og nye sterke bindinger dannes i produktene.

Eksempler på typiske kjemiske reaksjoner:- Fargeforandring: utgangsstoffene kobberpulver (rødbrunt) og oksygengass → metallbindinger i kobberet og kovalente bindinger i oksygenmolekylene brytes, og det dannes ionebindinger mellom Cu2+-ioner og O2--ioner → produktet CuO (svart). - Energiforandring: utgangsstoffet etanol brenner i luft med blant annet oksygen → kovalente bindinger i C2H5OH-molekylene og O=O-bindingene brytes, og det dannes kovalente C=O-bindinger og H-O-bindinger → Produktene karbondioksidgass og vanndamp.- Gassutvikling: saltsyre helles over kalsiumkarbonat CaCO3 → ionebindingene mellom Ca2+ ionene og CO32- ionene i karbonationet brytes, og det dannes sterke C=O bindinger og H-O bindinger → produktene karbondioksidgass og vann. - Utfelling: sølvnitratløsning (AgNO3(aq)) helles i natriumklo

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Kjemi 1
REA3005
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
2 sider
Antall ord
552 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 17, 2021
Lignende dokumenter