Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag Kapittel 4 Stoffmengde og konsentrasjon Kjemi 1

Utdrag

Avogadros konstant (NA): antall partikler i ett mol av stoffet. I en stoffmengde på 1 mol er det 6,022·1023 partikler av stoffet.

NA=6,022·1023 mol-1 (per mol)

Stoffmengde (n): en av de syv grunnstørrelsene i det internasjonale enhetssystemet SI. SI-enheten for stoffmengde er mol.

Stoffmengde

Innhold

1,0 mol Cl

6,0·1023 Cl-atomer

1,0 mol Cl2

6,0·1023 Cl-molekyler

1,0 mol CaCl2

6,0·1023 Ca2+-ioner og 2·6,0·1023 Cl--ioner

1,0 mol CCl4

6,0·1023 C-atomer og 4·6,0·1023 Cl-atomer

Masse- Atommasse (u): massen for et atom.- Molekylmasse (u): massen for et molekyl. Summen av atommassene til atomene i molekylet.- Formelmasse (u): massen for en formelenhet av et salt eller et nettverksstoff. Summen av atommassene til atomene i formelenheten.

Molar masse (Mm): massen i gram per mol stoff. Tilsvarer atommassen, molekylmassen eller formelmassen i u på grunn av valget av måltall for avogadrokonstanten. Måltall er et tall som angir hvor stor en mengde eller størrelse er.

Formel

Atommasse/molekylmasse/formelmasse

Gjelder for én «partikkel»

Molar masse

Gjelder for 6,022·1023 «partikler»

Na

22,99 u (atommasse)

22,99 g/mol

H2O

18,02 u (molekylmasse)

18,02 g/mol

Na2CO3·10H2O

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Kjemi 1
REA3005
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
2 sider
Antall ord
641 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 1 rating
Nedlastinger
1 nedlasting
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 17, 2021
Lignende dokumenter