Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag Kapittel 3 Bindinger, oppbygning og egenskaper Kjemi 1

Utdrag

Krystallinsk stoff: når partiklene i et fast stoff er pakket regelmessig i et bestemt mønster.

Smelte: flytende metall.

Legering: blandinger av metall og ett eller flere andre grunnstoffer for å gjøre metallet sterkere og mindre bøyelig. Stål er en legering av jern og karbon der karbonatomene mellom jernatomene gjør det vanskeligere for jernatomene å gli over hverandre.

Bindinger: tiltrekkende elektriske krefter mellom partikler. Den energimengden som skal til for å bryte en binding, er et mål for styrken på bindingen.- Sterke bindinger: en binding mellom forskjellige grunnstoffatomer er en mellomting av disse: - Metallbinding - Ionebinding - Kovalent binding (elektronparbinding) - Svake bindinger: bindinger mellom molekyler som bestemmer smelte- og kokepunkt og hvor lett stoffet løser seg vann. - Dipolbinding - Hydrogenbinding

Bindingstype

Beskrivelse

Relativ bindingsstyrke

Ionebinding

mellom ioner

600-4000

Kovalent binding

i molekyler

200-800

Hydrogenbinding

mellom molekyler

20-50

Dipolbinding

mellom molekyler

0,1-10

Relativ bindingsstyrke har blant annet med partikkelstørrelse å gjøre.

Metallbinding: holder atomene sammen i et metall. Bindingen oppstår ved a

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Kjemi 1
REA3005
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
5 sider
Antall ord
1729 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 1 rating
Nedlastinger
1 nedlasting
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 17, 2021
Lignende dokumenter