Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag Kapittel 2 Formler og navn på uorganiske forbindelser Kjemi 1

Utdrag

Organiske forbindelser: de fleste forbindelser med C-atomer.

Uorganiske forbindelser: har ikke C i formelen, med unntak av oksidene CO og CO2, syrene H2CO3 og HCN og salter av disse syrene.

Indeks: et tall nede på linjen etter atomsymbolet som oppgir antall atomer av hver type.

Indeks

Tallord

1

mono

2

di

3

tri

4

tetra

5

penta

6

heksa

7

hepta

8

okta

9

nona

10

deka

Trivialnavn: dagligdagse navn på stoffer, ofte utfra deres framstillingsmåte, egenskap, bruk eller opprinnelsessted.

Systematiske navn: internasjonale navn basert på regler. De følger av formelen som ofte kan utledes fra periodesystemet og fra formlene for noen syrer.

To ikke-metaller: en forbindelse av to ikke-metaller er bygd opp av molekyler ved at atomer av ikke-metaller danner molekyler med hverandre.

Formler for forbindelser av to ikke-metaller: N2O51) Hvis grunnstoffene står i samme periode, settes grunnstoffet som står lengst til venstre først.2) Hvis grunnstoffene står i samme gruppe, settes grunnstoffet som står lengst nede først.3) Den vedtatte rekkefølgen for noen av ikke-metallene: B, C, P, N, H, S, I, Br, Cl, O, F.4) Antall atomer oppgis med en indeks etter atomsymbolet.Navn på f

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Kjemi 1
REA3005
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
3 sider
Antall ord
848 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 1 rating
Nedlastinger
1 nedlasting
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 17, 2021
Lignende dokumenter