Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag Kapittel 10 Vann Kjemi 1

Utdrag

Vannets egenskaper:Forekomst: det stoffet det er mest av på jorda; 70 % av jordoverflaten.Aggregattilstander: det eneste stoffet med alle aggregattilstandene i naturen; is, vann og vanndamp.Smelte- og kokepunkt: høyt smelte- og kokepunkt sammenliknet med stoffer med molekyler av samme størrelse. Skyldes hydrogenbindinger mellom molekylene.Fordampningsevne: høy spesifikk fordampningsevne; 2260 J/g. Skyldes hydrogenbindinger mellom molekylene. Resulterer i at svetting er en effektiv nedkjølingsmåte.Varmekapasitet: høy spesifikk varmekapasitet; 4,18 J/(g·C°). Resulterer i at det tar lang tid å varme opp og kjøle ned. Økt temperatur betyr økt bevegelse på vannmolekylene og hydrogenbindinger brytes og nydannes stadig oftere.Volum: volumøkning på 10 % fra vann til is. Skyldes utviklingen av et nettverk med åpen struktur. Resulterer i lavere tetthet hos is enn vann.Tetthet: størst tetthet ved 4 °C når vannet veier 1 g/mL. Hindrer store vann fra å bunnfryse og resulterer i vår- og høstomrøring.Overflatehinne: sterk overflatehinne der molekylene er tettere pakket enn inne i vannet. Skyldes overflatespenning der kreftene fra hydrogenbindingene mellom molekylene virker langs overflaten og inn

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Kjemi 1
REA3005
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
5 sider
Antall ord
1603 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 1 rating
Nedlastinger
1 nedlasting
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 17, 2021
Lignende dokumenter