Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag Kapittel 1 Verden som kjemikeren ser den Kjemi 1

Utdrag

Kjemi: læren om stoffene, deres oppbygning, egenskaper og reaksjoner og om energiforandringer ved stoffendringene.

Moderne kjemi: samspillet mellom arbeid på makronivå, forklaring på mikronivå og kjemispråk.- Makronivå: beskrivelser med kjemiske stoffer.- Mikronivå: forklaringer med atomer, molekyler og ioner.- Kjemispråk: beregninger med formler og likninger.

Stoff: alt som har masse og opptar plass.- Rent stoff - Grunnstoff: én type atomer. Jern - Kjemisk forbindelse: to eller flere atomtyper. Natriumklorid- Blanding: to eller flere rene stoffer. Luft

Kjemikalier: rene stoffer og stoffblandinger vi kjenner sammensetningen og renheten av.

Grunnstoff: alle kjente grunnstoffer er oppført i periodesystemet etter atomsymbol bestående av første bokstav i det latinske navnet eller første bokstav og en liten bokstav. Grunnstoffene har navn etter forslag fra oppdageren godkjent av den ikke-statlige organisasjonen International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Atomsymbolet er universalt, mens navnet avhenger av språket.

Tilstandssymboler: ved romtemperatur (25 °C) er 11 grunnstoffer gasser, 2 væsker (kvikksølv, brom) og resten faste stoffer.(g) fra latin gaseus betyr gass(

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Kjemi 1
REA3005
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
3 sider
Antall ord
1077 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 17, 2021
Lignende dokumenter