Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag kapittel 4 celler Biologi 1

Utdrag

4.1 Eukaryote og prokaryote organismer

Cellen regnes som den minste byggesteinen for alt levende. Atomet regnes som den minste byggesteinen for alt levende og ikke-levende. Atomer kan danne molekyler, ioner og organeller. Atomer og molekyler måles i nanometer: 1 nm = 10-9 m.

Prokaryote celler: de prokaryote organismene oppstod først, altså bakterier og arkeer. Prokaryote organismer består av prokaryote celler. Disse cellene har ingen cellekjerne, og DNA-et uten membran flyter fritt i cytoplasmaet.

Eukaryote celler: de eukaryote organismer er encellede eller flercellede, altså protister, sopper, planter og dyr. Eukaryote organismer består av eukaryote celler. Disse cellene har kjernemembran rundt DNA-et, og har altså en cellekjerne.

Eukaryote celler er større og inneholder flere indre strukturer og organeller enn prokaryote celler.

4.2 Eukaryote celler

Felles for alle eukaryote celler er at de består av celler med DNA-et i cellekjernen.

Cellekjernen – cellens kontrollsenter

Inneholder DNA innenfor kjernemembranen. Et DNA-molekyl pakket på proteiner utgjør et kromosom. Eukaryote arter har et bestemt antall kromosomer som inneholder genene. Kroppscellene er diploide ford

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Biologi 1
REA3001
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
13 sider
Antall ord
4522 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter