Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag kapittel 3 tilpasning og atferd Biologi 1

Utdrag

3.1 Habitater og nisjer

Habitat: det stedet hvor organismen er mest tilpasset til å leve. Eksempel: barskogen for blåbær, gran og dompap.

Nisje: alle ressursene en organisme utnytter og de miljøfaktorene som påvirker individet. Eksempel: storfuglkyllinger spiser først insekter, før de går over til blåbær, furunåler og plantedeler.

Habitat og nisje påvirkes av miljøfaktorer som sykdom klima, næringstilgang og habitatsendringer, samt predasjon som påvirker nisje.

Predasjon: betyr røving eller plyndring, og innebærer at noen dyr dreper og spiser andre dyr.

I økosystemer med stor variasjon og høy biologisk produksjon er det mange nisjer. Desto flere nisjer, desto flere arter er det plass til. Eksempel: et stort antall trær og blomster skaper grunnlag for et stort antall mikroorganismer, sopper og dyr. Forandringer i miljøfaktorer kan gi nye habitater og nisjer, som kan endre det biologiske mangfoldet.

Årsaker til at regnskog og korallrev er de mest artsrike områdene i verden kan være at de er gamle økosystemer, har høy temperatur og produksjon, samt at systemene har mange nisjer.

Gauses prinsipp: den russiske forskeren Gause studerte konkurranse mellom to arter tøffeldyr. Konklu

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Biologi 1
REA3001
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
6 sider
Antall ord
2255 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter