Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag kapittel 2 taksonomi Biologi 1

Utdrag

2.1 Artsmangfoldet

Biologisk mangfold: variasjonen av liv eller summen av gener, arter og økosystemer i et område. Det har tre nivåer:

genetisk nivå: den variasjonen som finnes innenfor hver art

artsnivå: den variasjonen som finnes av ulike arter

økosystemnivå: det totale biologiske mangfoldet innen et gitt økosystem

Artsmangfoldet: kommer til uttrykk gjennom antall arter og variasjonen i individtall mellom arter. Det eksisterer 1,8 millioner vitenskapelig beskrevet arter, og 15 000 nye arter navnsettes hvert år. Encellede organismer utgjør det største mangfoldet artsmessig og genetisk.

Taksonomi (klassifisering) handler om hvordan alle kjente levende organismer identifiseres, navnsettes og grupperes i et klassifikasjonssystem (taksonomisk system).

Populasjon: samling individer av samme art som lever innenfor et avgrenset geografisk område.

2.2 Hva er en art?

Art: grunnenheten i de fleste klassifikasjonssystemer. Begrepet kan deles inn i tre hovedtyper:

det biologiske artsbegrepet: tar utgangspunkt i at individer innenfor en art er fertilt, og fungerer ikke for arter som formerer seg ukjønnet

det morfologiske (morfologi: læren om kroppsbygningen til en organisme) artsbeg

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Biologi 1
REA3001
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
5 sider
Antall ord
1537 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter