Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Sammendrag kapittel 11 organsystemer hos dyr Biologi 1

Utdrag

11.1 Dyr i protistriket og dyreriket

Utviklingen:

3,5 milliarder år siden: prokaryote organismer oppstod i havet.

3 milliarder år siden: organismer med fotosyntese oppstod i havet.

2,5 milliarder år siden: flercellede dyr oppstod i havet da encellede organismer dannet kolonier. Ettersom de ble større, utviklet de egne organsystemer for sirkulasjon, gassutveksling og utskilling, avhengig av levevilkårene.

1,5 milliarder år siden: prokaryote organismer utviklet de seg til encellede, eukaryote protister med sirkulasjon, gassutveksling og utskilling som foregikk direkte gjennom cellemembranen.

500 millioner år siden: O2-nivået i luft og vann hadde nådd henholdsvis 21 % og 1 %. Det ga grunnlag for utvikling av virvelløse dyr og virveldyr med aerob forbrenning.

570 millioner år siden: virvelløse dyr oppstod i havet.

475 millioner år siden: alger som var forløperne for de første landplantene oppstod, noe som ga mattilgang ved utvikling av landlivet, og de første virveldyrene (fisker) oppstod i havet.

400 millioner år siden: virvelløse dyr som leddyr (krepsdyr) krøp opp på land, og unngikk uttørking ved hjelp av det vanntette ytre skjelettet deres. De utviklet seg etter hver til

Dette er bare et maskingenerert utdrag. Den nedlastede utgaven inneholder flere ord og har en annen formatering.
Tilbakemeldinger

Ingen tilbakemedlinger enda


  • Brukers navn vises ikke, fordi vi ønsker at alle våre brukere skal være anonyme.
  • Du kan skrive tilbakemelding når du har lastet ned dokumentet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker å endre, eller slette en kommentar.
Dokumentinformasjon
Emne
Biologi 1
REA3001
Karakter
Ingen karakter
Type
Sammendrag
Antall sider
8 sider
Antall ord
3062 ord
Gjennomsnittlig rating
Av 0 ratinger
Nedlastinger
0 nedlastinger
Verifisert av finnfasit
Nei
Opprettet
December 16, 2021
Lignende dokumenter